svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"ชัยวุฒิ" หวังเทคโนโลยี 5G ช่วยพลิกโฉมเป็นรัฐบาลดิจิทัล

29 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานลงนามระหว่างโทรคมนาคมแห่งชาติ และบริษัทเอเจ แอดวานซ์ หวังใช้เทคโนโลยี 5G พัฒนา Smart City พร้อมพลิกโฉมสู่รัฐบาลดิจิทัล

ที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านเทคโนโลยี 5G สำหรับเมืองอัจฉริยะ” ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กับบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA)

 

โดยมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) และนายพิชัย ปัญจสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA) เป็นผู้ร่วมลงนาม

"ชัยวุฒิ" หวังเทคโนโลยี 5G ช่วยพลิกโฉมรัฐบาลดิจิทัล

น.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การเซ็นเอ็มโอยู เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย NT มีศักยภาพและพร้อมที่จะเป็นหน่วยสำคัญของภาครัฐ

 

นายพิชัย เปิดเผยว่า AJA จะนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของทาง Alibaba Cloud ที่มีความพร้อม จึงต้องร่วมกับทาง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีระบบ 5G ที่ทันสมัย เพื่อรองรับเทคโนโลยีของ Alibaba Cloud ในการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City

"ชัยวุฒิ" หวังเทคโนโลยี 5G ช่วยพลิกโฉมรัฐบาลดิจิทัล

“ขอบเขตการดำเนินงาน AJA รับผิดชอบการพัฒนาระบบปฏิบัติการด้าน Smart City โดยนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ การบริการ และอื่นๆ ที่ได้พัฒนาและใช้ได้ผลมาแล้วในหลายประเทศในด้าน Smart City เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศ”

ขณะที่นายชัยวุฒิ ระบุว่า วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี 5G เป็นอย่างมาก เพราะระบบเป็นที่ยอมรับของประชาชน เพื่อจะนำมาพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City คือ ต้องการทำให้เมืองที่เราอยู่ เป็นเมืองที่สะดวกสบายขึ้น ใช้ชีวิตง่ายและปลอดภัยขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านดิจิทัลมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

"ชัยวุฒิ" หวังเทคโนโลยี 5G ช่วยพลิกโฉมรัฐบาลดิจิทัล

logoline