svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาลนัดพิจารณา “ประหยัด พวงจำปา” อดีตรองเลขาฯ ป.ป.ช.ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

29 ตุลาคม 2564

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิจารณาคดี “ประหยัด พวงจำปา” อดีตรองเลขาฯ ป.ป.ช.ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ นัดตรวจหลักฐาน 24 ธ.ค.นี้ เจ้าตัวยื่นขอปฏิบัติหน้าที่ต่อศาลไม่อนุญาตชี้ไม่มีเหตุ

     วันนี้ (29 ต.ค.) ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง องค์คณะผู้พิพากษา ออกนั่งบัลลังก์นัดพิจารณาครั้งแรก ในคดีที่อัยการสูงสุดโจทก์ยื่นฟ้อง นายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำเลย ในความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 60 

     ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์ควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินจำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินและหนี้สินในชื่อของนางธนิภา พวงจำปา คู่สมรส เป็นทรัพย์สินในประเทศ จำนวน 2 รายการ รวม 2,010,000 บาท และทรัพย์สินในต่างประเทศ จำนวน 4 รายการ รวม 225,383,103 บาท มูลค่ารวม 227,393,103 บาทตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 โดยวันนี้ โจทก์ จำเลย และทนายจําเลยมาศาล
 

นายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ช.

     เมื่อศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังแล้ว จำเลยยืนยันให้การปฏิเสธตามคำให้การฉบับลงวันที่ 30 เม.ย.64 พร้อมกับยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การของจำเลยภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง โดยศาลอนุญาตให้จำเลยแก้ไขคําให้การได้ภายใน 30 วันนับแต่วันนี้ 

     ส่วนที่จำเลยยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 30 เม.ย. 64 และฉบับลงวันที่ 19 ส.ค.64 ขอให้สั่งอนุญาตให้จำเลยปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำร้องของจำเลยทั้งสองฉบับยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 81 จึงให้ยกคำร้องทั้งสองฉบับของจำเลย

นายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ช.
 

     โดยศาลกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานคดีใน วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจพยานหลักฐานสะดวกรวดเร็วและคู่ความมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งก่อน จึงให้คู่ความยื่นบัญชีระบุพยานส่งต้นฉบับพยานเอกสารและพยานวัตถุต่อศาลก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า 14 วันเพื่อให้อีกฝ่ายตรวจสอบ

     จากนั้นให้คู่ความยื่นคำแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานของฝ่ายตนและข้อโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง (หากมี) ต่อศาลก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า 7 วัน หากพยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกให้คู่ความที่ประสงค์จะอ้างอิงขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกพยานหลักฐานดังกล่าวมาจากผู้ที่ครอบครอง โดยยื่นคำขอต่อศาลพร้อมกับการยื่นบัญชีระบุพยานเพื่อให้ได้พยานหลักฐานนั้นมาก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า 14 วันด้วย

ศาลนัดพิจารณา “ประหยัด พวงจำปา” อดีตรองเลขาฯ ป.ป.ช.ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ