อบจ.โคราช หารือร่วมกับ รฟท. เตรียมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอีสาน ปักธงสร้างท่าเรือบก ขนส่งสินค้า สถานีกุดจิก – สถานีบ้านกระโดน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ห้องประชุม สถานีรถไฟนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมหารือ ถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง “ท่าเรือบก นครราชสีมา” เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เสมือนท่าเรือ รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบตู้สินค้าและมีการเชื่อมโยงระบบการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป มีการขนส่งทางรางเป็นหลัก เชื่อมต่อกับโครงสร้างรถไฟทางคู่ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการก่อสร้างทั่วประเทศ 

โดยมี นายชรินทร์  ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา, นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจฯ, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม  รองนายก อบจฯ, นายสุรวุฒิ  เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนคร ( ทน.) นครราชสีมา และคณะผู้บริหารจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันเพื่อวางแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งข้อดี และข้อเสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน

อบจ.โคราชเดินหน้าฮับอีสานท่าเรือบกกุดจิก-บ้านกระโดน

อบจ.โคราชเดินหน้าฮับอีสานท่าเรือบกกุดจิก-บ้านกระโดน


 

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ. ได้วางนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายด้านการพัฒนาเมือง เน้นให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งการค้าการลงทุนที่หลากหลาย เป็นประตูเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าที่สำคัญในภูมิภาค ทั้งนี้เราต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการและนักลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาในทุกรูปแบบ เพื่อให้จ.นครราชสีมาเป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ฉะนั้นในการสร้าง “ท่าเรือบก” ตนเล็งเห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งหากโครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จะช่วยส่งเสริมให้ จ.นครราชสีมา กลายเป็นจุดเชื่อมโยงของภาคอีสาน

อบจ.โคราชเดินหน้าฮับอีสานท่าเรือบกกุดจิก-บ้านกระโดน

อบจ.โคราชเดินหน้าฮับอีสานท่าเรือบกกุดจิก-บ้านกระโดน

 

 


 

ด้าน นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ รฟท. กล่าวว่า จากการศึกษาแนวทางการก่อสร้างท่าเรือบกนครราชสีมา พบว่ามี 4 แห่งที่เหมาะสมต่อการก่อสร้าง เช่น สถานีกุดจิก – สถานีบ้านกระโดน ส่วนที่เหลืออีก 2 แห่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง พร้อมทั้งหารือแนวทางดำเนินการกับทางจังหวัด และ ทาง นายก อบจ.นครราชสีมา ต่อไป

อบจ.โคราชเดินหน้าฮับอีสานท่าเรือบกกุดจิก-บ้านกระโดน

โดย – เกษม ชนาธินาถ