“คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย” ออกโรงเคลื่อนไหวปมน้ำมันแพงทำให้ประชาชนเดือดร้อนหนัก พร้อมแนะรัฐบาลยกเลิกเก็บภาษีสรรพสามิตรน้ำมัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (29 ต.ค.64) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กกรณีราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมระบุแนวทางแก้ไขคือการยกเลิกเก็บภาษีสรรพสามิตรน้ำมัน

 

“สุดารัตน์” จวกน้ำมันแพงทำปชช.เดือดร้อนหนัก แนะรัฐบาลยกเลิกภาษีฯ

“ราคาสินค้าแพงขึ้นขณะที่รายได้ประชาชนหดหาย เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข

โดยการ #ยกเลิกเก็บภาษีสรรพสามิตรน้ำมัน

 

ราคาน้ำมันของไทยแพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน น้ำมันดีเซลไทย ลิตรละ 30 บาท ขณะที่มาเลเซียเพียงแค่ประมาณ 19 บาท

 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้น้ำมันราคาแพงคือ ภาษีสรรพสามิต ภาษีบำรุงท้องถิ่น กองทุนน้ำมันและกองทุนอนุรักษ์พลังงานซึ่งรวมกันแล้วประมาณลิตรละ 7 บาท ที่แพงมากที่สุดคือภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บตกลิตรละเกือบ 6 บาท"

 

“สุดารัตน์” จวกน้ำมันแพงทำปชช.เดือดร้อนหนัก แนะรัฐบาลยกเลิกภาษีฯ

 

"หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตคือ ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย สินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์ เบียร์ สุรา ยาสูบ ไพ่ น้ำหอม โทรคมนาคม ม้าแข่ง หรืออาบอบนวด เป็นต้น

 

ปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ 548,356.56 ล้านบาท เป็นภาษีจากน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประมาณ 222,000 ล้านบาท

 

“สุดารัตน์” จวกน้ำมันแพงทำปชช.เดือดร้อนหนัก แนะรัฐบาลยกเลิกภาษีฯ

 

ซึ่งดิฉันเห็นว่า”น้ำมัน”เป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ รวมทั้งยังเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้า บริการ และการขนส่ง โดยเฉพาะไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออก (export led growth economy) น้ำมันจึงไม่ควรถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราทีสูงมากเช่นที่รัฐบาลนี้กำลังทำ อีกทั้งการที่ราคาน้ำมันในประเทศแพงจะเป็นตัวฉุดรั้ง และทำลายขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ทำให้ราคาสินค้าจากไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย เป็นต้น

 

รัฐบาลจึงควรพิจารณา “ยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนำ้มัน” ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศลดลง อันเป็นการช่วยลดภาระของประชาชนโดยตรง รวมทั้งยังทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น

 

ในการจัดเก็บภาษีรัฐบาลไม่ควรไปขูดรีดเอาจากต้นทุนของผู้ผลิตซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถของคนไทยลดลง รัฐบาลควรจัดเก็บภาษีจากกำไรอันจะทำให้ประชาชนเต็มใจที่จะจ่ายภาษีมากกว่า

 

นอกจากนี้ ในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงขึ้น เช่น ช่วงฤดูหนาวที่มีการใช้พลังงานมากกว่าปกติเป็นผลให้ราคาปุ๋ยที่จำเป็นต่อเกษตรกรราคาแพงตามไปด้วย รัฐบาลจึงควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องราคาปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของพี่น้องเกษตรกรอีกด้วย"