นายกอบจ.อุดรธานีมอบเครื่อง ให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง High Flow Oxygen Therapy จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 25 ล้านบาทให้ นายแพทย์สาธารณสุข โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล และตัวแทนโรงพยาบาล 20 อำเภอในพื้นที่ จ.อุดรธานี เดินทางมารับมอบสู้ภัยโควิด

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ลานอเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงHigh Flow Oxygen Therapyจากนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 25 ล้านบาท มอบให้ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และตัวแทนโรงพยาบาล 20 อำเภอในพื้นที่ จ.อุดรธานี เดินทางมารับมอบ 

 

อบจ.มอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟร์ให้รพ.สู้โควิดมูลค่า25ล้านบาท

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอรับการสนับสนุนเครื่องHigh Flow Oxygen Therapyเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ในระรอกใหม่ปี 2564 มีแนวโน้มผู้ป่วยระดับรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี มีเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy )ไม่เพียงพอ 

 

อบจ.มอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟร์ให้รพ.สู้โควิดมูลค่า25ล้านบาท

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจึงได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนเครื่องHigh Flow Oxygen Therapyจำนวน 100 เครื่อง แยกเป็นเครื่องHigh Flow Oxygen Therapyสำหรับผู้ใหญ่ 71 เครื่อง และเครื่องHigh Flow Oxygen Therapyสำหรับเด็ก 29 เครื่องรวม 100 เครื่อง ราคา 25 ล้านบาท 

 

นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร ผอ.โรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า เรียกว่าเครื่องHigh Flowสำหรับให้ออกซิเจนผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจที่ค่อนข้างหนักก่อนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจ ถ้าใช้เครื่องนี้ก็จะช่วยลดการใส่ท่อช่วยหายใจ ทำให้การรักษาในห้องไอซียูลดลง ใช้กับออกซิเจนเฉพาะที่สั่งเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล สามารถต่อท่อเข้ามาแล้วใช้กับเครื่องนี้ได้ ปริมาณการไหลของออกซิเจนจะสูง ซึ่งโรงพยาบาลหนองหานมีอยู่ 10 เครื่อง ถือว่ายังขาดแคลน เพราะต้องใช้อยู่ประมาณ 20-30 เครื่อง ถ้ามีจำนวนมากก็จะช่วยคนได้มาก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อบจ.อุดรธานี ถือว่าได้ประโยชน์มาก...... 

 
อบจ.มอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟร์ให้รพ.สู้โควิดมูลค่า25ล้านบาท

โดย  - เศกสันติ กัลยาณวิสุทธิ์