svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

น้ำมันดีเซลแพง ประท้วงลดขนส่ง 20% ก.คมนาคม เร่งเคลียร์ สหพันธ์การขนส่งทางบก

28 ตุลาคม 2564
676

"น้ำมันแพง" สหพันธ์การขนส่งทางบก นัดรวมตัวรถบรรทุกประมาณ 1,000 คัน ในเดือน พ.ย. และ จะงดให้บริการขนส่งสินค้าลงร้อยละ 20 ของจำนวนรถที่ให้บริการในปัจจุบัน กระทรวงคมนาคม เร่งสร้างทำความเข้าใจกับ เพื่อลดผลกระทบต่อความเดือดร้อนในการขนส่งสินค้าของประชาชนและภาคธุรกิจ

ตามที่ปรากฏข้อเรียกร้องของ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ที่มีการจัดกิจกรรมแสดงถึง  ข้อเรียกร้อง ในประเด็นราคาน้ำมันดีเซลในภาคการขนส่งสินค้าปรับเพิ่มขึ้น โดยจะจัดกิจกรรมรวมตัวของรถบรรทุกประมาณ 1,000 คัน บนเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรร่วมด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 และจะงดให้บริการขนส่งสินค้าลงร้อยละ 20 ของจำนวนรถที่ให้บริการในปัจจุบัน ทุกพื้นที่ทั่วประเทศในกรอบระยะเวลาหนึ่ง ในชื่อกิจกรรม Truck Power

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แสดงความห่วงใยต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว และมีความเข้าใจถึงผลกระทบของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่สถานการณ์

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) รวมถึงราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดยในช่วงสถานการณ์ COVID 19 และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณามาตรการเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดังกล่าวไปด้วยแล้ว และเพื่อเป็นการเตรียมการลดผลกระทบหากมีการดำเนินกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ

 

น้ำมันดีเซลแพง ประท้วงลดขนส่ง 20% ก.คมนาคม เร่งเคลียร์ สหพันธ์การขนส่งทางบก

จึงได้มอบหมายให้ กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พิจารณาแนวทาง  ในการลดผลกระทบ และเร่งสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าจะคงได้รับการบริการขนส่งสินค้า และบริการ มิให้มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจการขนส่ง การส่งออกและการขนส่งสินค้าในประเทศ  

ในส่วนของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและ Logistics  จะต้องเร่งทำความเข้าใจ และพิจารณาหาแนวทางในการลดผลกระทบหากมีการดำเนินการในกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ และมิได้เป็นสมาชิก

 

น้ำมันดีเซลแพง ประท้วงลดขนส่ง 20% ก.คมนาคม เร่งเคลียร์ สหพันธ์การขนส่งทางบก

ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้คงอัตราส่วนในการขนส่งสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการขนส่ง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำหรับจำนวนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนในระบบโลจิสติกส์ของประเทศในปัจจุบัน มีจำนวนประมาณ 389,165 ราย มีรถบรรทุกรวมทั้งสิ้น 1,048,675 คัน และกระทรวงคมนาคมยังได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการทั่วประเทศให้ยังคงให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจและประชาชนต่อไป

 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2502 ที่กำหนดเพียงให้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) มีหน้าที่ในการขนส่งเฉพาะผู้โดยสาร และองค์การรับส่งพัสดุภัณฑ์ (รสพ.) ที่ได้มีการยุบเลิกไปแล้ว ทำหน้าที่ในการขนส่งสินค้า โดยจะเปลี่ยนแปลงให้ บขส. สามารถดำเนินกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้ทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ จากที่ให้บริการเพียงการรับขนส่งสินค้าใต้ท้องรถโดยสารประจำทางเท่านั้น และในขณะนี้จะมอบหมายให้ บขส, ให้การดูแลประชาชน

 

น้ำมันดีเซลแพง ประท้วงลดขนส่ง 20% ก.คมนาคม เร่งเคลียร์ สหพันธ์การขนส่งทางบก

เพื่อรับบริการขนส่งสินค้าในสภาวการณ์ภายใต้ข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ฯ ดังกล่าว เพื่อมิให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อไป สำหรับในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะได้มอบหมายให้เร่งทำการขยายขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าในระบบราง เพื่อช่วยต่อการสนองตอบความต้องการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของประชาชนในระยะเวลาที่สมาพันธ์ฯ มีข้อเรียกร้องเช่นเดียวกัน