ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองญี่ปุ่นเหนือหมู่ 3 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีชาวบ้านจาก ต.จรเข้ใหญ่ ต.องครักษ์ และ ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า เกือบ 100 คนรวมตัวกันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน เปิดประตูระบายน้ำ

นายชาติชาย เจริญผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ไผ่กองดิน เปิดเผยว่าวันนี้ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นจาก 3 ตำบล ได้มาร้องขอให้ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำ คลองญี่ปุ่นเหนือ ลงไปบ้างเนื่องจากชาวบ้านที่อยู่ด้านเหนือประตู ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าทุกวันนี้น้ำท่วมบ้านสูงขึ้นทุกวัน จนเกือบจมกันหมดแล้วห้องน้ำก็ไม่มีเข้า ที่มาเรียกร้องวันนี้ เนื่องจากประตูระบายน้ำแห่งนี้ ถูกกดลงจากเดิมที่ตกลงกันไว้ว่าเปิดบานประตู 2 เมตร แต่มีการกดบานประตูลง ทำให้ชาบ้านที่อยู่เหนือประตูเกือบ 10,000 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนจะอยู่กันไม่ได้แล้ว

พวกเราเข้าใจว่าพวกเราอยู่ในพื้นที่แก้มลิง แต่ก็ต้องให้พวกเราอยู่ได้ด้วย ถ้าพวกเราไม่เดือดร้อนมาก เราก็ไม่ออกมาเรียกร้องแต่นี่พวกเราเดือดร้อนมากจริงๆ เพราะน้ำขึ้นทุกวัน จนชาวบ้านที่อยู่ด้านบนจะไม่มีที่นอนแล้วขอวิงวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแลพวกเราบ้างตอนนี้เราเดือดร้อนเรื่องการขับถ่ายห้องน้ำจะไม่มีเข้ากันแล้ว รวมทั้งการสัญจร อยากได้สุขาลอยน้ำ และเรือที่ใช้ในการสัญจร ด่วน

ทางด้านนายวิชัย ภูมิวัฒนาชัย สมาชิกองการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 อ.บางปลาม้า กล่าวว่า วันนี้ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาชนเขตตำบลไผ่กองดิน ได้มารวมตัวกันที่นี่เนื่องจากโครงการชลประทานเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ได้ลดบานประตูระบายน้ำคลองญี่ปุ่นเหนือแห่งนี้ลง 50 เซนติเมตร ทำให้ระดับน้ำที่ทุ่งผักไห่ ซึ่งอยู่ด้านเหนือประตู เพิ่มสูงขึ้นวันละ 2-3 เซนติเมตรชาวบ้านจะอยู่กันไม่ได้ ตนเคยบอกทางกรมชลประทานไปแล้วเรื่องการความเหลื่อมล้ำการบริหารจัดการน้ำ เพราะทุ่งผักไห่รับน้ำเกินคามจุของทุ่ง ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่สูงถึงเมตรกว่าแล้ว และน้ำยังเพิ่มขึ้นวันละ 2-3 เซนติเมตรทุกวัน

ชาวบ้านหลายตำบลน้ำท่วมบ้าน รวมตัวร้องเปิดประตูระบายน้ำ ชาวบ้านหลายตำบลน้ำท่วมบ้าน รวมตัวร้องเปิดประตูระบายน้ำ

แบบนี้ชาวบ้านจะอยู่กันอย่างไร ความเดือดร้อนของชาวบ้านทุกวันนี้ ก็คือเรื่องห้องน้ำ เรือก็ไม่มี ระดับน้ำก็สูงมาก ถนนสายรองท่วมหมดแล้ว สายหลักระหว่างตำบลจระเข้ใหญ่-องครักษ์ ก็ท่วมแล้ว มวลน้ำจำนวนมหาศาลถูกผันมากประตูลาดชะโด-ผักไห่ ตนขอวอนกรมชลประทาน ลดน้ำที่ประตูระบายน้ำบรมธาตุ ประตูระบายน้ำลาดชะโด จาก 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้เหลือ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที วิธีการแก้ไข ตนอยากฝากถึงกรมชลว่า ขณะนี้น้ำลงมาที่ประตูผักไห่อย่างเดียว ประตูอื่นที่น้ำยังไม่เข้าทุ่ง ยังไม่กระจายเข้าทุ่งรับน้ำ ช่วยเราได้ แต่ถ้ายังทำแบบนี้เราอยู่กันไม่ได้ ขอฝากกรมชลว่า ขอให้มีความจริงใจในการบริหารจัดการน้ำมีความจริงใจกับชาวบ้านด้วย ขณะนี้ทางกรมชลก็ยังผันน้ำเข้ามา 100 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพราะฉะนั้นถนนสาย 340 ไม่รอดแน่ ตนอยากตั้งคำถามว่าทำไมปีนี้อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง น้ำถึงท่วมหนักมาก ฝากกรมชลว่าต้องกระจายน้ำเข้าทุ่งที่ยังไม่ไดรับน้ำซัก 50 เซนติเมตรหรือ 70 เซนติเมตรคงไม่มีใครเดือดร้อนแต่ที่ทุ่งของตนวันนี้ระดับน้ำสูง 2 เมตรชาวบ้านต้องหนุนพื้นอยู่ถ้าไฟช็อตก็มีคนตายเมื่อเร็วๆนี้มีเด็กถูกไปช็อตจมน้ำเสียชีวิตในพื้นที่ ต.องครักษ์ เป็นความหดหู่ใจของพวกเรา ดังนั้นทุ่งที่ยังไม่ได้รับน้ำเช่นทุ่งพระยาบันลือ ทุ่งบางบาล บางส่วนที่ยังไม่ได้รับน้ำ บางส่วนก็รับน้ำเยอะน่าเห็นใจส่วนบางทุ่งที่ยังไม่ได้รับน้ำต้องกระจายออกไป

ชาวบ้านหลายตำบลน้ำท่วมบ้าน รวมตัวร้องเปิดประตูระบายน้ำ ชาวบ้านหลายตำบลน้ำท่วมบ้าน รวมตัวร้องเปิดประตูระบายน้ำ

สำหรับพื้นที่เหนือประตูระบายน้ำคลองญี่ปุ่นเหนือ ประกอบด้วย ต.จรเข้ใหญ่ ต.องครักษ์ ต.ไผ่กองดิน และ ต.โคกคราม รับน้ำหนักมากมาเป็นเวลา 1 เดือนแล้วและถ้าประตูคลองญี่ปุ่นเหนือแห่งนี้ไม่เปิดระดับน้ำเพิ่มขึ้นวันละ2-3 เซนติเมตร ชาวบ้านอยู่ไม่ได้แน่ ส่วนการบริหารจัดการน้ำของกรมชล ต้นน้ำส่งน้ำมาที่ประตูระบายน้ำบรมธาตุวันละ 140 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประตูลาดชะโดกระจายน้ำมาที่ทุ่งเรา 110 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งที่น้ำเต็มความจุของทุ่งแล้วก็ยังกระจายมาแต่บางทุ่งไม่มีน้ำเลยแต่ไม่กระจายไป ทุ่งผักไห่อยู่กลางน้ำรับเต็มที่ก่อนจะลงไปที่ทุ่งเจ้าเจ็ด ซึ่งอยู่สาลีพื้นที่บางปลาม้าเหมือนกัน และไปสุดท้ายที่บางตาเถร แต่ประตูระบายน้ำพระยาบันลือ อยู่ใกล้ปริมณฑลและทราบว่าพื้นที่นั้นไม่รับน้ำ

และวันนี้ ตนและนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา จึงได้โทรศัพท์ประสานไปที่นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เพื่อให้ยกบานประตูระบายน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านถ้าหากไม่ยอมเปิดชาวบ้านจะรวมตัวกันไปปิดถนนสาย340 ทั้งขาเข้าและขาออก ไม่ให้สัญจร ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับคนที่ใช้ถนนสายดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นในที่สุดผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จึงยอมและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลประตูยกบานขึ้น 2 เมตรตามที่เคยตกลงกันไว้ จากนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันใช้เชือกลากผักตบชวาที่ขึ้นอยู่เต็มด้านหน้าประตูระบายน้ำออก เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้นและชาวบ้านต่างพอใจจึงพากันกลับบ้าน

ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน เขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าวันนี้ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีนอยู่ที่ 6.14 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 14 ซ.ม.สูงกว่าถนนพระพันวษา 54 ซ.ม. หลังจากบล๊อกน้ำและทำแนวคันกั้นน้ำในชุมขนวัดโพธิ์คลานเพิ่มเติม เช้าวันนี้ซอยในถนนดาบฟ้าฟื้น หลัง รร.อนุบาลน้ำแห้งแล้ว ซอยในถนนพลายงามและลานวัดโพธิ์คลานระดับน้ำลดลงตามลำดับ กือบจะแห้งในทุกพื้นที่แต่ขอให้ทุกคนรักษาแนวคันกั้นน้ำเอาไว้ก่อนเนื่อง จากทางเหนือ ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยายังมีปริมาณน้ำเยอะประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะมีฝนอีกในช่วงปลายเดือนนี้ จึงขอให้ทุกคนยังคงต้องระมัดระวังไว้ก่อนตนและทีมงานเทศบาลฯ จะยังคงเฝ้าระวังและป้องกันอุทกภัยต่อไป

ชาวบ้านหลายตำบลน้ำท่วมบ้าน รวมตัวร้องเปิดประตูระบายน้ำ ชาวบ้านหลายตำบลน้ำท่วมบ้าน รวมตัวร้องเปิดประตูระบายน้ำ

ข่าว-ภาพ โดย มงคล สว่างศรี