เสื้อแดงอีสานจัดเวทีคู่ขนานการประชุมพรรคเพื่อไทย ประกาศขยายเครือข่ายหนุนให้ประชาชนอีสานลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทย พร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าว อยากเห็นพรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง

28 ตุลาคม 2564 ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายคนเสื้อแดงอีสาน จัดเวทีคู่ขนานประชุมรับฟังความคิดเห็นของแกนนำแนวร่วม นปช.และกลุ่มคนเสื้อแดงจาก 19 จังหวัดอีสาน ที่โรงแรมอำนวยสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อรวบรวมประเด็นการพูดคุย แล้วนำเสนอความคิดเห็นของประชาชนชาวอีสาน พร้อมยื่นส่งต่อหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่เดินทางมาประชุมใหญ่สามัญที่ ขอนแก่นในวันนี้

 

เสื้อแดงอีสานจัดเวทีคู่ขนาน "หนุนเพื่อไทยกลับเป็นรัฐบาล"

บนเวทีแกนนำคนเสื้อแดงได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวที เพื่อนำเสนอความต้องการให้รัฐบาลได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหา มีทั้งปัญหาราคาข้าว พืชผลทางการเกษตร เศรษฐกิจ โควิด 19 เรื่องปากท้องของชาวบ้าน และต้องการให้นายทักษิณ ชินวัตรหรือชื่อที่ชาวบ้านในเวทีเรียกว่า โทนี่ วูดซัมเดินทางกลับมาพัฒนาประเทศไทย

 

เสื้อแดงอีสานจัดเวทีคู่ขนาน "หนุนเพื่อไทยกลับเป็นรัฐบาล"

สำหรับเวทีประชาชนคิด เพื่อไทยทำตั้งใจว่าจะจัดประชุมตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงต้องเลื่อนออกไปก่อน กระทั่งทางพรรคเพื่อไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญ จึงถือโอกาสนี้จัดเวทีคู่ขนาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมประกาศสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ขยายเครือข่ายในการสนับสนุนการลงคะแนน ให้พรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง

“เวทีนี้เป็นเวทีคนเสื้อแดง 20 จังหวัดภาคอีสาน ที่ต้องการประกาศว่าคนเสื้อแดงไม่เคยลืมกัน และยืนยันว่าพวกเรายังคงเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศ พร้อมกับของชูนโนบายของพรรคเพื่อไทย ผลงานในอดีตตั้งแต่นายกทักษิณได้ริเริ่มเอาไว้ ทั้ง นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค โอทอป และกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นนโยบายที่เข้าถึงความต้องการของประชาชน เป็นนโยบายที่กินได้ เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีนายกรัฐมนตรีวางนโยบายในการดูแลประชาชนแต่รัฐบาลเผด็จการ รู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งทำให้ประชาชนทุกข์ยาก ไม่มีอนาคต” ผศ.พรรณวดีกล่าว
 

เสื้อแดงอีสานจัดเวทีคู่ขนาน "หนุนเพื่อไทยกลับเป็นรัฐบาล"

นอกจากนี้ทาง ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายคนเสื้อแดงอีสานพร้อมแกนนำได้ร่วมกันแถลงข่าว คำประกาศของชาวเสื้อแดง 2 จังหวัดภาคอีสาน โดยระบุว่า การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อให้เกิดความเสียหายเกืดขึ้นกับประเทศไทย ประชาชนอย่างแสนสาหัส จนเกิดวิกฤติหลายด้าน ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติโรคไวรัสโควิด 19 ภาวะน้ำท่วม และการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน

“คนเสื้อแดงอีสานต้องการสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศอีกครั้ง เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ ให้ประชาชนมีประชาธิปไตยที่เป็นสากล มีอนาคต มีความหวัง เกิดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แก้ไขความยากจน แก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ปัญหายาเสพติด แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดของการประชุมคนเสื้อแดงในวันนี้ จะนำไปส่งต่อให้กับรศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย เพื่อส่งมอบให้กับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต่อไป” ผศ.พรรณวดีกล่าว
 

เสื้อแดงอีสานจัดเวทีคู่ขนาน "หนุนเพื่อไทยกลับเป็นรัฐบาล"

โดย  -  กวินทรา ใจซื่อ