โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเร่งสำรวจความเสียหายและระดมทำความสะอาด หลังน้ำลดทุกอาคารเรียนได้รับผลกระทบรวมทั้งสื่อการเรียนการสอน เอกสาร อุปกรณ์เสียหายหนัก ไม่สามารถเปิดเรียนวันที่ 1 พ.ย.

28 ตุลาคม 2564 จากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างเสียหายให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก นอกนี้ยังได้สร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลฯอีกหลายโรงเรียน โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาโดยมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร แต่ในบางจุดโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนซึ่งเป็นจุดที่อยู่ต่ำที่สุดประกอบกับมีพื้นที่ติดกับลำตะคองทำให้มีระดับน้ำสูงกว่า 150 เซนติเมตร และจากความของสูงน้ำทำให้ทุกอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมบริเวณชั้น 1 ของอาคารเรียนทุกอาคาร ทำให้ทางโรงเรียนได้รับความเสียหายในเรื่องของเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและและสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนได้รับความเสียหาย

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมายังไม่พร้อมเปิด 1 พ.ย.

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมายังไม่พร้อมเปิด 1 พ.ย.


 

โดยนางชมนาท  รุ่นใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับการแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานราชการในเรื่องการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลำตะคองและขนทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงซึ่งทางโรงเรียนก็มีการประกาศแจ้งให้กับครูช่วยกันขนของขึ้นสู่ที่สูง โดยในวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาก็มีปริมาณน้ำเริ่มผุดขึ้นจากท่อระบายน้ำในโรงเรียนและในช่วงเวลา 02.00 น. ปริมาณน้ำจากลำตะคองก็ได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมายังไม่พร้อมเปิด 1 พ.ย.

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมายังไม่พร้อมเปิด 1 พ.ย.


 

ซึ่งความเสียหายขณะนี้ทางโรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าอาคารเรียนให้เร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมดซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจากความเสียหายของอาคารเรียนและสื่อการเรียนการสอนแล้วในเรื่องของสุขอนามัยซึ่งต้องให้ทางเทศบาลนครนครราชสีมามาช่วยทำความสะอาดเก็บขณะภายในโรงเรียนรวมไปถึงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน ทำให้ขณะนี้ทางโรงเรียนอนุบาลยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ทันวันที่ 1 พ.ย.64 นี้.

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมายังไม่พร้อมเปิด 1 พ.ย.

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมายังไม่พร้อมเปิด 1 พ.ย.

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ