เชียงใหม่ – หอการค้าเชียงใหม่ เดินหน้าเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว มั่นใจระบบสาธารณสุขควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้ คาดกลางปี 2565 เศรษฐกิจดีขึ้น ขณะที่ ททท.เชียงใหม่ คาด2เดือนสุดของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน

   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากนโยบายที่จะให้มีการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทางภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เห็นด้วยที่จะมีการเปิดเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะต้องมีการเตรียมมาตรการรองรับในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มากขึ้น ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่เองยังคงพบการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการจำกัดวงการแพร่ระบาดและลดปริมาณการติดเชื้อลง

เอกชนเชียงใหม่พร้อมเปิดเมือง 1 พ.ย.64

การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ หรือในจังหวัดในขณะที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่นั้น ต้องนำข้อมูลมาประเมินว่ายอดการติดเชื้อนั้น สามารถรับได้ขนาดไหน ต้องประเมินระบบสาธารณสุข ทั้งโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จำนวนเตียง สามารถที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยได้ขนาดไหน ยังเป็นส่วนที่มีความกังวลว่าหากมีการเปิดเมืองแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ต้องประเมินตัวเลขว่าสามารถรับผู้ป่วยได้มากขนาดไหน และถึงจุดไหนควรหยุดรับนักท่องเที่ยว

แต่มั่นใจว่าระบบสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้ผ่านการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีเป็นจำนวนมากมาแล้ว ประกอบกับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน  ส่วนราชการ และ สาธารณสุข มีความพร้อมที่จะทำงานประสานสอดคล้องกันเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในกลุ่ม อสม. ในแต่ละชุมชนที่ทำงานได้อย่างเข้มแข็ง

เอกชนเชียงใหม่พร้อมเปิดเมือง 1 พ.ย.64

จากการที่จังหวัดเชียงใหม่มีการขับเคลื่อนด้วยภาพการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มา 2 ปี การท่องเที่ยวหยุดชะงัก เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวหายไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เฉพาะแต่การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังมีกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบตามไปด้วย เช่น ร้านอาหาร เกษตรกร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงการจ้างงานในพื้นที่ หากสามารถเปิดเมืองเพื่อรับการท่องเที่ยวได้  จะมีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในพื้นที่ แต่ในช่วงแรกเชื่อว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

สำหรับในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี จังหวัดเชียงใหม่สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวไปแล้ว 60,000 -70,000 ล้านบาท หากเปิดเมืองเพื่อรับการท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จะยังไม่เห็นผลในทันที เนื่องจากต้องใช้เวลาในการประเมินยอดการติดเชื้อ และเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีความคาดหวังที่เปิดการท่องเที่ยวให้ครบ 25 อำเภอ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ คาดว่าภายในกลางปี 2565 จะเริ่มเห็นผลทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นจากการเปิดเมืองรับการท่องเที่ยว

เอกชนเชียงใหม่พร้อมเปิดเมือง 1 พ.ย.64

ด้าน นายวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ แม้ว่าขณะนี้จะยังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่เชื่อมั่นว่า ทางจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้

เอกชนเชียงใหม่พร้อมเปิดเมือง 1 พ.ย.64

ในเบื้องต้นการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นำเสนอไปยังสบค.จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ กำหนดไว้ 4 อำเภอนำร่อง เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีมาตรการผ่อนคลายออกมา แต่ ณ ปัจจุบันมีมาตรการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 46 ประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศ ดังนั้นหากทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมก็สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่สีฟ้าที่ทางจังหวัดกำหนดไว้

เอกชนเชียงใหม่พร้อมเปิดเมือง 1 พ.ย.64

จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดฤดูท่องเที่ยวไปตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่นักท่องเที่ยวเป็นศูนย์ สังเกตจากผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่มีผู้โดยสารผ่านเข้า-ออกวันละประมาณ 5,000 ราย จากเดิมที่มีเพียงประมาณ 1,000-2,000 ราย มีจำนวนเที่ยวบินเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในช่วงระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่ำกว่า 100,000 ราย