svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

UN เตือนลดโลกร้อนไม่ทันแน่ หากยังปล่อยก๊าซคาร์บอนกันขนาดนี้

27 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สหประชาชาติออกมาเตือนว่าทั่วโลกยังคงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไม่มากพอ ซึ่งจะทำให้โลกร้อนขึ้นถึง 2.7 องศาเซลเซียส หากไม่ช่วยกันให้มากกว่านี้

UNEP ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ ออกรายงานแสดงความเป็นห่วงว่า ขณะนี้ทั่วโลกยังคงมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมหาศาล แม้หลายประเทศจะเริ่มลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะไม่ให้โลกร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสในศตวรรษนี้ โดยรายงานของ UNEP บอกว่าหากไม่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้มากกว่านี้ โลกจะร้อนขึ้นอีก 2.7 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว และจะมีผลกระทบที่เลวร้ายหลายอย่าง

ตามแผนการที่ประเทศ 120 ประเทศทั่วโลกส่งมาว่าแต่ละประเทศจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากเท่าไรภายในปี 2030 เมื่อนำมาคำนวนดูแล้ว พบว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้อีก 7.5% ซึ่งยังไม่เพียงพอ เพราะหากเราต้องการที่จะควบคุมให้โลกไม่ร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ทั่วโลกจะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงให้ได้อีก 55% ภายในปี 2030 นับว่ายังห่างจากความเป็นจริงอยู่หลายเท่า

อย่างไรก็ตาม UNEP บอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะตอนนี้ สหภาพยุโรป และอีก 50 ประเทศ ประกาศว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ ซึ่งหากทำได้จริง และมีประเทศอื่นเข้าร่วมมากขึ้น ก็อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้โลกร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสทันอยู่

logoline