อธิบดีกรมการขนส่ง เผย ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต ให้เหลือ 12 คน ต่อประชากร 1 แสนคน พร้อม มอบรางวัล“ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” ในโอกาส ครบรอบ 80 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 ตุลาคม 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” ในโอกาสกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 80 ปี ให้แก่พนักงานขับรถสาธารณะ และผู้ประกอบการขนส่งที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นผู้ขับรถมืออาชีพที่มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จำนวน 9 รางวัล วานนี้(26 ต.ค.)

 

นายจิรุตม์ กล่าวว่า การมอบรางวัล “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” ในโอกาสกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 80 ปี ครั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ขับรถสาธารณะและผู้ประกอบการขนส่งที่ทำความดี ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นผู้ขับรถมืออาชีพที่มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบขนส่งที่มีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีความรับผิดชอบ มีนวัตกรรมและมาตรฐานการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ กำกับดูแลผู้ขับรถของตนให้มีวินัยและจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย

กรมการขนส่งฯ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ให้เหลือ 12 ต่อประชากรแสนคน

การพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกร่วมกับผู้แทนของกรมการขนส่งทางบก ดังนี้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่นจำกัด (หรือ จส.100) และสถานีวิทยุ สวพ. 91 ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน

กรมการขนส่งฯ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ให้เหลือ 12 ต่อประชากรแสนคน

สำหรับพนักงานขับรถสาธารณะและผู้ประกอบการขนส่ง ที่ได้รับรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติ จากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 9 ราย ดังนี้

 

1. รางวัลพนักงานขับรถแท็กซี่ พันธุ์ดี ได้แก่ นายวุฒิพัฒน์ ภู่วัฒนาอุไรพร

2. รางวัลพนักงานขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง พันธุ์ดี ได้แก่ นายสาหัส สีลาโล้

3. รางวัลพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง พันธุ์ดี ได้แก่ นายธีรพงศ์ โพธิ์พล

4. รางวัลพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทาง พันธุ์ดี ได้แก่ นายอิทธิ วงศ์บุบผา

5. รางวัลพนักงานขับรถขนส่งสินค้า พันธุ์ดี  ได้แก่ นายนเรษฐ์ กุหลาบศรี

6. รางวัลผู้ประกอบการรถแท็กซี่ พันธุ์ดี ได้แก่ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด

7. รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางพันธุ์ดี ได้แก่ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่  จำกัด

8. รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง พันธุ์ดี ได้แก่ บริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จำกัด

9. รางวัลผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า พันธุ์ดี ได้แก่  บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

กรมการขนส่งฯ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ให้เหลือ 12 ต่อประชากรแสนคน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อ การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ภายใต้การนำของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย และลดอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนให้เหลือ 12 คน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจัง

 

ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักขับรถมืออาชีพ และผู้ประกอบการมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คิดดี ทำดี มีน้ำใจ ปฏิบัติตามกฎจราจร ดำรงตนเป็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์จนได้รับการยกย่อง ชื่นชม และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่ดี โดยขอให้ทุกท่านรักษามาตรฐานและคุณความดีเช่นนี้ตลอดไป และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทุกท่านได้ทำมาตลอดจะเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างให้กับใครอีกหลายคนในสังคมที่มีพฤติกรรมการทำความดีแม้เพียงเล็กน้อย แต่ช่วยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสุข อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าคนไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยร่วมกันได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง