เช็กไทม์ไลน์การการโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วสำหรับเดือนพฤศจิกายน พร้อมข้อมูลรัฐช่วยเหลือค่าอะไรเพิ่มเติมบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงินกู้ให้กับ กระทรวงการคลัง ภายใต้งบจำนวน 54,506 ล้านบาท โดยมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 8,122 ล้านบาท สำหรับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ย.ถึงธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาท ในเดือนพ.ย.และธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

เช็กเลย ! ไทม์ไลน์โอนเงินผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือน พ.ย.

 

 

นอกจากนี้ยังมีโครงการอนุมัติงบเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ งบ 1,383.8814 ล้านบาท สำหรับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพ.ย.- ธ.ค. 64) รวมเป็น 500 บาทต่อคน ในเดือนพ.ย.และธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ 

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ดังนี้

 

 

1 พฤศจิกายน 2564

 

ซื้อสินค้า  วงเงิน 200 หรือ 300  บาท โดยจะได้สิทธิทุกเดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตราจะได้รับเดือนละ 200 บาท

ครม. เติมเงินเพิ่มให้อีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท  โดยผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท  ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ พ.ย. และ ธ.ค. กดเป็นเงินสดไม่ได้ นอกจากรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าแล้วสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่ง

 

 

เช็กเลย ! ไทม์ไลน์โอนเงินผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือน พ.ย.

 

กลุ่มเปราะบาง ได้รับ 500 บาท

ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน 500 บาท ได้สิทธิส่วนลดทุกเดือน

ค่าก๊าซหุงต้มวงเงิน 55 บาท  ได้ส่วนลด 3เดือนต่อครั้ง

18 พฤศจิกายน 2564 

 

เงินคืนค่าไฟฟ้า   ใช้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนกันยายน 65 กดเป็นเงินสดได้

 

เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และ ต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท เอง สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

 

 

22  พฤศจิกายน 2564

 

เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงเดือนก.ย. 65 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น และ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้

 

เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงเดือนก.ย. 65 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น และ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้อีกด้วย

 

 

เช็กเลย ! ไทม์ไลน์โอนเงินผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือน พ.ย.

 

สำหรับเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน รัฐจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการจ่ายเงินในแต่ละเดือนดังนี้

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ธันวาคม  2564  จำนวน 200 บาท

 

 

นอกจากนี้ ครม. เพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง