svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัส 1 ราย

25 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กระทรวงสาธารณสุข เผย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัส 1 ราย ระบุติดเชื้อง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดในไทย ขณะเดียวกันสั่งจับตาเฝ้าระวัง 5 จังหวัดภาตใต้และภาคตะวันออก

25 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส 1 ราย เป็นชายอายุ 49 ปี มีประวัติการทำงานในจังหวัดอยุธยา โดยเชื้อของผู้ป่วยรายดังกล่าว ตรวจพบจากการศึกษาวิจัยแพทย์ทหารบก เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเชื้อเดลต้าพลัสยังอยู่ในการจับตาเฝ้าระวังในประเทศไทย เนื่องจากเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัส แพร่เชื้อได้ง่ายกว่า โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัส 1 ราย

ขณะนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองการระบาดของเชื้อโควิด19 สายพันธุ์เดลต้าพลัสที่ประเทศอังกฤษ ที่ขณะนี้พบผู้ป่วยสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วร้อยละ 6 ของจำนวนผู้ป่วยที่พบในประเทศอังกฤษ 

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตลดลง รวมไปถึงในพื้นที่ กรุงเทพ และปริมณฑล ก็มีแนวโน้มลดลง โดยยังคงเป็นห่วงการระบาดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาก ระยอง และจันทบุรี โดยพบว่าจังหวัดดังกล่าวมีแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเจอกลุ่มก้อนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัส 1 ราย
       
ส่วนผู้ติดเชื้อที่พบเป็นกลุ่มก้อนในวันที่ 25 ตุลาคม เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 15 ราย ในเรือนจำและทัณฑสถานจังหวัดตรัง 163 ราย โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31 ราย กรมแรงงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 ราย ชุมชนตลาดในจังหวัดลพบุรี 30 ราย เชียงใหม่ 119 ราย เพชรบุรี 10 ราย และแคมป์ก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคได้ทำการสำรวจกลุ่มก้อนที่ไปงานศพตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-19 ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยจำนวน 747 ราย ส่วนกลุ่มที่พบมากที่สุดคือขอนแก่น รองลงมาชัยภูมิ นครศรีธรรมราช อุดรธานี จันทบุรี 

 

ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในกิจกรรมงานศพ คือการรับประทานอาหารร่วมกัน การดื่มสุราร่วมกันและใช้แก้วน้ำแบบวง การสวมใส่หน้ากากอนามัยผิดวิธี หรือไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย การพนันภายในงาน นอกจากนี้ขอให้ประชาชนสังเกตตัวเองหากมีอาการป่วยแม้เพียงเล็กน้อยไม่ควรมาร่วมงาน

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัส 1 ราย
     
สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีน มีผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 70,590,025 โดมแบ่งเป็น เข็มที่ 1 ร้อยละ 55.5 เข็มที่ 2 ร้อยละ 39.4 และเข็มที่ 3 ร้อยละ 3 สำหรับการฉีดวัคซีนกรุงเทพฯมีการฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 100 รองลงมาคือภูเก็ตร้อยละ82.7

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัส 1 ราย

logoline