svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นายกฯ พร้อมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 ยกประเด็นโควิดหารือทุกมิติ

25 ตุลาคม 2564

นายกฯ เตรียมหารือ การแพร่ระบาดและผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 พร้อม สนับสนุนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา

25 ตุลาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเข้าร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

แฟ้มภาพ

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นบทสรุปของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้แนวคิดหลัก “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง” (We care, We prepare, We prosper) ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายในทุกมิติทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ และสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ จะทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสุดยอดทั้งหมด โดยมีผู้นำ หรือผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน ตลอดจนผู้นำของคู่เจรจาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย อินเดีย รัสเซีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและองค์การการค้าโลกได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 16 ในช่วงเริ่มต้นการประชุมเพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 และการสร้างเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตในอนาคต

นายกฯ พร้อมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 ยกประเด็นโควิดหารือทุกมิติ

โดย นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมในกรอบอาเซียนทั้งหมดจำนวน 12 การประชุม ตามเวลาประเทศไทย ดังนี้

     วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

08.00 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38

10.00 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 39

12.30 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22

14.00 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 24

20.00 น.   การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 9

     วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

09.30 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 24

11.30 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1

14.00 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 24

18.00 น.  การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 16

     วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

10.15 น.  การประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ สามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 13

12.30 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 18

14.00 น.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 4

15.30 น.  พิธีปิดและส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียน    

โดย นายกรัฐมนตรี จะหยิบยกประเด็นสำคัญที่จะผลักดัน อาทิ การรับมือกับการแพร่ระบาดและผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักในการหารือของทุกกรอบการประชุม โดยไทยสนับสนุนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา เพื่อรับมือการแพร่ระบาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโควิด-19 อย่างรอบด้าน การฟื้นฟูและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุค “Next Normal” การรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อรับมือกับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2565 กัมพูชาจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียน และในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 25 ฉบับ

แฟ้มภาพ