เริ่มแล้ววันนี้ แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด อายุไม่เกิน 65 ปี ลงทะเบียน รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 5,000-10,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เริ่มแล้ววันนี้ แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

25 ตุลาคม 2564 หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงคมนาคม เสนอมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถ อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม-5พฤศจิกายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

 

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วย แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

 

ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

เริ่มแล้ววันนี้ แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

และการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในพื้นที่ 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้ รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน ประกอบด้วย

 • กาญจนบุรี
 • ตาก
 • นครนายก
 • นครราชสีมา
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราจีนบุรี
 • เพชรบุรี
 • เพชรบูรณ์
 • ระยอง
 • ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

หลักเกณฑ์เงื่อนไข ต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

 

เอกสารตามที่กำหนด ได้แก่

 • ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

 

กรณีรถเช่า

ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถได้ โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนรับสิทธิ 

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

เริ่มแล้ววันนี้ แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด