น้ำลำมูลเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว หลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ หลังชลประทานเร่งผลักดันน้ำจากลำตะคอง เตือนชาวบ้านลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูง

24 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เขตตัวเมืองนครราชสีมา ทางชลประทานนครราชสีมา ได้ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำข่อยงาม ทั้ง 3 บานพ้นน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 5 เครื่อง สามารถเพิ่มอัตราการไหลของน้ำรวม 5.75 ลบ.ม. /วินาที ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง สามารถเพิ่มอัตราการไหลของน้ำรวม 800 ลบ.ม./ชั่วโมง และนอกจากนี้ที่ประตูระบายน้ำจอหอ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 3 เครื่อง อัตราการรวม 3.45 ลบ.ม./วินาที ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่อง อัตราการสูบน้ำ 500 ลบ.ม./ชั่วโมง และเครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว 1 เครื่อง สามารถเพิ่มอัตราการไหลของน้ำรวม 800 ลบ.ม./ชั่วโมง

น้ำมูลท่วมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หลัง ชป.เร่งผลักดันน้ำลำตะคอง

โดยวันนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมเล็กน้อย จุดที่ 3 เปิดประตูระบายน้ำกันถม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประเภท Hydroflow ขนาด 28 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 1.50 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่งระบายน้ำในลำตะคอง ช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมาให้ไหลตามคลองบริบูรณ์ลงสู่แม่น้ำมูลที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยเร็วที่สุด

น้ำมูลท่วมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หลัง ชป.เร่งผลักดันน้ำลำตะคอง

ซึ่งจากการเร่งผลักดันน้ำที่ท่วมขังในเขตตัวเมืองนครราชสีมา ก็ได้ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วมบริเวณชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 11 ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ปากคลองบริบูรณ์ และลำมูลมาบรรจบกัน นอกจากนี้มวลน้ำยังได้ไหลเข้าท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 12 โดยระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมวลน้ำก่อนนี้จะไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอพิมาย เป็นมวลน้ำก้อนใหญ่รวมกันระหว่างลำมูล ลำตะคองและน้ำจากลำเชียงไกร ที่ไหลไปลงที่อำเภอพิมายพร้อมๆกัน พร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ลุ่มริมฝั่งลำมูล ให้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หรือหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

น้ำมูลท่วมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หลัง ชป.เร่งผลักดันน้ำลำตะคอง

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ