svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ขอนแก่นโควิดยังพุ่งสูงสุดในอีสานเร่งตรวจหาเชื้อในเมือง 25 ต.ค.นี้

22 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ขอนแก่นยังติดเชื้อโควิดพุ่งสูง ล่าสุดเวลา 20.30 น.วันที่ 22 ต.ค.พบตัวเลขสูงถึง 231 คน โดยพบตัวเลขในเมืองมากสุด เตรียมตรวจเอทีเคในอำเภอเมืองวันที่ 25 ต.ค.นี้ ลาสุดสสจ.ตรวจคัดกรองเอทีเคกับผู้ต้องขังอ.พล พบติดเชื้อในแดนหญิงมากถึง 21 คน

 22 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุมทางไกล (VDO Conferrence) EOC จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และเทศบาลนครขอนแก่น ประเด็นการการประชุม ประกอบด้วย ติดตามและประเมินสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่น ที่พบการติดเชื้อเป็นกลุ่ม (Cluster) เน้นมาตรการ buble&seal วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงของแต่ละคลัสเตอร์ นำไปใช้สื่อสารกับประชาชน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งติดตามการบริหารจัดการตียงสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะ รพ.สนาม ค่ายเปรม ติณสูลานนท์

 

ขอนแก่นโควิดยังพุ่งสูงสุดในอีสานเร่งตรวจหาเชื้อในเมือง 25  ต.ค.นี้

นอกจากนั้นยังได้พูดคุยเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อของโรงพยายาลสนาม มอบกลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับจนท.และญาติ (จากรณีคลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยของโรงพยาบาล) กำหนดเปิดศูนย์ตรวจ ATK วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำหรับการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในเขต อ.เมือง โดยใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์(เก่า) เป็นที่ตั้งศูนย์ และจัดบุคลากรสาธารณสุข จากสสจ.และภาคีเครือข่ายมาให้บริการ ติดตามและวางแผนการฉีดวัคซีนเชิงยุทธศาตร์ ในพื้นที่ที่พบการระบาด (เขตเมือง) การฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่นโควิดยังพุ่งสูงสุดในอีสานเร่งตรวจหาเชื้อในเมือง 25  ต.ค.นี้

หลังจากนั้นนพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล นายชุวิทย์ ชำนิงาน สาธารณสุขอำเภอพล นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์ ผช.สาธารณสุขอำเภอพล มอบหมายให้ ทีมSRRTสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล นำทีมโดย นายกิตติศักดิ์ ด้วงบุดศรี ผอ.รพ.สต.หนองแวงโสกพระ ลงพื้นที่ตรวจ ATK เชิงรุก ณ เรือนจำอำเภอพล ผลออกมาพบว่า แดนหญิง ATK จำนวน 104 คน ผลการตรวจพบเชื้อ 21 ราย แดนชาย ATK 350 คน ผลพบเชื้อจำนวน  2 ราย โดยได้ส่งต่อการรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไปที่เจ้าหน้าที่พยาบาลเรือนจำอำเภอพล เพื่อทำการแยกกักต่อไป

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดจังหวัดขอนแก่นวันนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 231 ราย โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อในเขต อ.เมืองขอนแก่นสูงที่สุดจำนวน 175  ราย รองลงมาคืออ.น้ำพอง จำนวน 17  ราย โดยพบว่าจังหวัดขอนแก่นมีผู้ติดเชื้ออยูในอันดับที่ 1 ของภาคอีสาน 

ขอนแก่นโควิดยังพุ่งสูงสุดในอีสานเร่งตรวจหาเชื้อในเมือง 25  ต.ค.นี้

โดย  - ศูนย์อีสาน 

logoline