background-defaultbackground-default
ขอนแก่นโควิดยังพุ่งสูงสุดในอีสานเร่งตรวจหาเชื้อในเมือง 25  ต.ค.นี้

ขอนแก่นยังติดเชื้อโควิดพุ่งสูง ล่าสุดเวลา 20.30 น.วันที่ 22 ต.ค.พบตัวเลขสูงถึง 231 คน โดยพบตัวเลขในเมืองมากสุด เตรียมตรวจเอทีเคในอำเภอเมืองวันที่ 25 ต.ค.นี้ ลาสุดสสจ.ตรวจคัดกรองเอทีเคกับผู้ต้องขังอ.พล พบติดเชื้อในแดนหญิงมากถึง 21 คน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 22 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุมทางไกล (VDO Conferrence) EOC จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และเทศบาลนครขอนแก่น ประเด็นการการประชุม ประกอบด้วย ติดตามและประเมินสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่น ที่พบการติดเชื้อเป็นกลุ่ม (Cluster) เน้นมาตรการ buble&seal วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงของแต่ละคลัสเตอร์ นำไปใช้สื่อสารกับประชาชน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งติดตามการบริหารจัดการตียงสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะ รพ.สนาม ค่ายเปรม ติณสูลานนท์

 

ขอนแก่นโควิดยังพุ่งสูงสุดในอีสานเร่งตรวจหาเชื้อในเมือง 25  ต.ค.นี้

นอกจากนั้นยังได้พูดคุยเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อของโรงพยายาลสนาม มอบกลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับจนท.และญาติ (จากรณีคลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยของโรงพยาบาล) กำหนดเปิดศูนย์ตรวจ ATK วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำหรับการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในเขต อ.เมือง โดยใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์(เก่า) เป็นที่ตั้งศูนย์ และจัดบุคลากรสาธารณสุข จากสสจ.และภาคีเครือข่ายมาให้บริการ ติดตามและวางแผนการฉีดวัคซีนเชิงยุทธศาตร์ ในพื้นที่ที่พบการระบาด (เขตเมือง) การฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่นโควิดยังพุ่งสูงสุดในอีสานเร่งตรวจหาเชื้อในเมือง 25  ต.ค.นี้

หลังจากนั้นนพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล นายชุวิทย์ ชำนิงาน สาธารณสุขอำเภอพล นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์ ผช.สาธารณสุขอำเภอพล มอบหมายให้ ทีมSRRTสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล นำทีมโดย นายกิตติศักดิ์ ด้วงบุดศรี ผอ.รพ.สต.หนองแวงโสกพระ ลงพื้นที่ตรวจ ATK เชิงรุก ณ เรือนจำอำเภอพล ผลออกมาพบว่า แดนหญิง ATK จำนวน 104 คน ผลการตรวจพบเชื้อ 21 ราย แดนชาย ATK 350 คน ผลพบเชื้อจำนวน  2 ราย โดยได้ส่งต่อการรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไปที่เจ้าหน้าที่พยาบาลเรือนจำอำเภอพล เพื่อทำการแยกกักต่อไป

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดจังหวัดขอนแก่นวันนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 231 ราย โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อในเขต อ.เมืองขอนแก่นสูงที่สุดจำนวน 175  ราย รองลงมาคืออ.น้ำพอง จำนวน 17  ราย โดยพบว่าจังหวัดขอนแก่นมีผู้ติดเชื้ออยูในอันดับที่ 1 ของภาคอีสาน 

ขอนแก่นโควิดยังพุ่งสูงสุดในอีสานเร่งตรวจหาเชื้อในเมือง 25  ต.ค.นี้

โดย  - ศูนย์อีสาน 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด