ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสินเชื่อ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ออมสินช่วยลงทุน 2 แสนบาท ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติทุกอาชีพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรณีเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กเพจ ได้นำเสนอข้อมูลสินเชื่อ ที่ระบุว่า ‘ปรับเกณฑ์ใหม่ ผ่านง่ายขึ้น ธ.ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว’ หรือ ‘ออมสินเปิดลงทะเบียนช่วยลงทุน 200,000 บาท ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติทุกอาชีพ’ หรือ ‘ออมสิน เปิดลงทะเบียนสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ 200,000 บาท อนุมัติทุกอาชีพ’

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวแล้วพบว่า เนื้อหารายละเอียดที่นำมาเสนอเป็นข้อมูลของสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ของธนาคารออมสิน แต่นำมาดัดแปลแต่งเติมใหม่โดยใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จนเป็นข้อมูลเท็จ

ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องคือ วงเงินให้กู้ของสินเชื่อไทรทองได้กำหนดวงเงินให้กู้ตามหลักประกันใน 2 ลักษณะ คือ

  1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ย และไม่เกินรายละ 300,000 บาท

 

    2.กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท ดังนี้

  •  ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
  •  ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
  •  ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน
  •  ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

สินเชื่อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การให้กู้ เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อการลงทุน ตามที่สื่อโซเชียลนำมาโพสต์แต่ประการใด

 

ข่าวปลอม! ออมสินช่วยลงทุน 2 แสนบาท ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติทุกอาชีพ

อีกทั้งสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิการขอสินเชื่อแต่ประการใด กรณีที่ปรากฏเห็นช่องให้กรอกข้อมูลสมัครใช้บริการด้านล่างของรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ในเว็บไซต์ธนาคารออมสินนั้น เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สนใจเพื่อให้พนักงานสินเชื่อติดต่อกลับมาให้บริการ และเป็นการแสดงความประสงค์ของผู้สนใจที่ต้องการจะให้ธนาคารส่งข้อมูลมาให้เพิ่มเติมเท่านั้น

 

ซึ่งหากประชาชนท่านใดสนใจกู้เงินสินเชื่อดังกล่าว สามารถเข้าไปติดต่อใช้บริการโดยตรง ได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ ทุกวันทำการ

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง จากเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก GSBsociety หรือโทร. 1115

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการนำข้อมูลสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ มาดัดแปลแต่งเติมใหม่ ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การให้กู้ เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อการลงทุน

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง