เช็กที่นี่ ไทยร่วมใจกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 AstraZeneca สำหรับผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 กับไทยร่วมใจ ในเดือน สิงหาคม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 ตุลาคม 2564 เช็กเลย! "ไทยร่วมใจ" แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 กับไทยร่วมใจ ในเดือนสิงหาคมดังนี้ 

  • วันรับวัควีนเข็มที่ 1 (7 - 8 ส.ค. 64)  กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 31 ต.ค. 64 
  • วันรับวัควีนเข็มที่ 1 (9 ส.ค. 64)  กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ย. 64 
  • วันรับวัควีนเข็มที่ 1 (10 ส.ค. 64)  กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 2 พ.ย. 64 

 

 

  • วันรับวัควีนเข็มที่ 1 (11 ส.ค. 64)  กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 3 พ.ย. 64 
  • วันรับวัควีนเข็มที่ 1 (12 ส.ค. 64)  กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 4 พ.ย. 64 
  • วันรับวัควีนเข็มที่ 1 (13 ส.ค. 64)  กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 5 พ.ย. 64 
  • วันรับวัควีนเข็มที่ 1 (14 ส.ค. 64)  กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 6 พ.ย. 64 

 

เช็กเลย! ไทยร่วมใจ กำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (AZ)

เช็กเลย! ไทยร่วมใจ กำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (AZ)

 

โปรดมารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือในแอปเป๋าตัง