svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ยกเลิกเคอร์ฟิว" มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.นี้

21 ตุลาคม 2564
3.2 k

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามประกาศ ยกเลิกเคอร์ฟิว กรุงเทพฯ – พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว รวม 17 จังหวัด มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.นี้ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 รองรับการเปิดประเทศ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด ประกอบด้วย

 

1. กรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดกระบี่

3. จังหวัดชลบุรี (เฉพาะอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่)

4. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง)

5. จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะช้าง)

6. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)

7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)

8. จังหวัดพังงา

9. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)

10. จังหวัดภูเก็ต

11. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)

12. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)

13. จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)

14. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

15. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)

16. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ)

17. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ยกเลิกเคอร์ฟิว" มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.นี้

ต่อมา มีประกาศ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 36)

 

ข้อ 3 เป็นการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ระบุว่า ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 8 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การกำหนด
มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในประเภทซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุข

 

ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ตามที่ได้เพิ่มเติมโดยข้อกำหนดนี้ เช่น การกำหนดประเทศหรือพื้นที่ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศอนุมัติการมีหนังสือรับรองหรือหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามเกณฑ์  การตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 การมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด และหลักฐานการชำระค่าที่พัก ให้เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21ตุลาคม พ.ศ.2564
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ยกเลิกเคอร์ฟิว" มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ยกเลิกเคอร์ฟิว" มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ยกเลิกเคอร์ฟิว" มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.นี้

อ่านฉบับเต็มคลิกที่นี่