svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

สงขลานำร่องเปิด 3 พื้นที่เที่ยวรับเปิดประเทศ

22 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

จังหวัดสงขลาความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย นำร่องกำหนดเปิด 3 พื้นที่ท่องเที่ยว อาทิ หาดใหญ่ ด่านนอก และเขตเทศบาลเมืองสงขลา ก่อนตั้งเป้าต้นเดือนธันวาพร้อมรับนักท่องเที่ยวแน่นอน

21 ตุลาคม 2564  ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สงขลานำร่องเปิด 3 พื้นที่เที่ยวรับเปิดประเทศ


เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวตามแนวทางการดำเนินงาน กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย แนวทางในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ที่กำหนดเป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว แนวทางเกี่ยวกับการเข้าพัก และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทาง และการกำกับติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค แนวทางการตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข การประเมินตนเองสำหรับจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ให้ผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว และการจัดทำแผนการชะลอ หรือยกเลิกโครงการ

สงขลานำร่องเปิด 3 พื้นที่เที่ยวรับเปิดประเทศ
 

สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย วันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยว ทั้ง โครงการด่านนอก แซนบ๊อก (Dannok Sandbox ) และ โครงการหาดใหญ่ ซีลรู้ต (Hatyai Seal Route) โดยการเปิดพรมแดนให้นักนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวผ่านโครงการ ด่านนอกแซนด์บ็อกซ์ และหาดใหญ่ซีลรู้ตนั้น ได้กำหนดให้โรงแรมและสถานประกอบการ จะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ SHA และ SHA+ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อนการเปิดพรมแดน 

สงขลานำร่องเปิด 3 พื้นที่เที่ยวรับเปิดประเทศ

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า วันนี้่ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและภาคเอกชนมาพูดคุยกันได้ข้อสรุปว่าเราจะกำหนดเปิดเมืองนำร่องก่อน 3 เมือง คือ สะเดา หาดใหญ่ และที่อ.เมืองสงขลา วันนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านต่างๆ และมอบหมายงานทำการบ้านแล้วกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อไปสู่การเปิดเมืองในวันที่ 1 ธันวาคม 2564ให้ได้

"แต่ทั้งนี้การจะเปิดเมืองได้หรือไม่ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด จำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนวัคซีนที่จังหวัดสงขลาได้รับและนำไปฉีดให้พี่น้องประชาชนด้วย ซึ่งเป้าหมายที่สาธารณสุขได้กำหนดไว้คือฉีดวัคซีนให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นเดือนตุลาคม นี้ และหากจะเปิด 3 เมืองนี้ท่องเที่ยวได้ก็ต้องฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั้ง 3 เมืองให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ถึงจะปลอดภัย" รองผู้ว่าราชการสงขลากล่าว

สงขลานำร่องเปิด 3 พื้นที่เที่ยวรับเปิดประเทศ
 

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อในจังหวัดสงขลาที่ยังพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนั้นรองผู้ว่าราชการให้ข้อมูลว่าเป็นเพราะมาตรการการตรวจเชิงรุก เนื่องจากมีการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในหลายพื้นที่จึงทำให้พบผู้ติดเชื้อสูงต่อเนื่อง ซึ่งจะสามรถควบคุมสถานการณ์ได้เร็วขึ้น คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์สถานการณ์การติดเชื้อจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ

สงขลานำร่องเปิด 3 พื้นที่เที่ยวรับเปิดประเทศ

ทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ที่กำหนดเป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

ภาพ / ข่าว โดย : วิกันดา ขันธ์แก้ว เนชั่นทีวี

logoline