ลำปาง - ชาวบ้าน ในชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ร่วมสืบสานประเพณีต่างข้าวซอมต่อ หรือบูชาข้าวทิพย์ถวายองค์พระพุทธรูป ที่วัดประตูป่อง และวัดท่ามะโอ วัดเก่าแก่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่่ 21 ตุลาคม 2564 ชาวบ้านในชุมชนท่ามะโอและชุมชนใกล้เคียง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดมายาวนานเนื่องในวันออกพรรษา โดยจัดพิธี ต่างข้าวซอมต่อ หรือบูชาข้าวทิพย์ถวายองค์พระพุทธรูปในพระวิหาร วัดประตูป่อง และวัดท่ามะโอ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชน 

ชาวลำปางสืบสานประเพณี"บูชาข้าวทิพย์"ถวายองค์พระพุทธรูป

ภายในพระวิหารวัดประตูป่อง พระครูวิทิตวรเดช เจ้าอาวาสวัดประตูป่อง ได้ประกอบพิธีทางศาสนา สวดมนต์สวดบูชาข้าวทิพย์ ก่อนที่จะนำข้าวซอมต่อหรือข้าวทิพย์ ถวายแด่องค์พระพุทธรูปในพระวิหารแห่งนี้ จากนั้น พุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันถวายข้าวซอมต่อหรือข้าวทิพย์ ตามลำดับ โดยการทำพิธีในครั้งนี้ได้ทำพร้อมๆกันทั้ง 2 วัด คือ วัดประตูป่องและวัดท่ามะโอ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในชุมชนแห่งนี้

 

ชาวลำปางสืบสานประเพณี"บูชาข้าวทิพย์"ถวายองค์พระพุทธรูป

ทั้งนี้ ประเพณีต่างข้าวซอมต่อ เป็นประเพณีของชาวล้านนาในจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน เช่น ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน ประเพณีต่างข้าวซอมต่อ ก่อให้เกิดการจัดหาของใช้ที่จำเป็นเพื่อใช้สอยในวัดในสมัยที่ผ่านมา เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ำ เสื่อ เพื่อใช้กับส่วนรวม คือ ปีไหนทางวัดขาดแคลนสิ่งใด ก็จัดหาสิ่งนั้นมาต่างข้าว คือ เป็นภาชนะบูชาข้าวทิพย์ที่ได้กวนในวันออกพรรษา ระยะเวลาและวิธีการในประเพณีต่างข้าวซอมต่อ นิยมทำกันในวันออกพรรษา หรือแรม 1 ค่ำ คือ ก่อนจะถึงวันงาน คณะศรัทธาจะมาร่วมกันตกแต่งสถานที่ในวิหารของวัด เพื่อเป็นที่บูชาข้าวทิพย์ และประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญ 

 

ชาวลำปางสืบสานประเพณี"บูชาข้าวทิพย์"ถวายองค์พระพุทธรูป

 

ชาวลำปางสืบสานประเพณี"บูชาข้าวทิพย์"ถวายองค์พระพุทธรูป

โดยนำเอาภาชนะหรือสิ่งของที่ทางวัดต้องการใส่ ข้าวสาร เนย งา น้ำผึ้ง น้ำตาล ถั่วลิสง นม ผลไม้ ขนม (แล้วแต่ศรัทธา) นำมารวม กันในตอนบ่ายของวันก่อนวันออกพรรษา 1 วัน พอวันรุ่งขึ้นตั้งแต่เวลา 04.00 - 05.00 น. คณะศรัทธาจะมาร่วมกันนึ่งข้าว หุงข้าว กวนข้าวทิพย์ บริเวณที่ทำพิธี หลังจากนั้นมีพิธีสวดบูชาข้าวทิพย์ เป็นอันเสร็จพิธี เมื่อชาวบ้านมาทำบุญวันออกพรรษา ก็จะได้รับข้าวทิพย์เพื่อไปรับประทานเป็นสิริมงคลกับตนเอง ปัจจุบันพิธีการบางอย่างได้ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงสืบสานประเพณี ให้คงอยู่คู่เมืองลำปาง ในชุมชนท่ามะโอ จะจัดทำในวันออกพรรษาของทุกปีที่วัดประตูป่อง ถนนป่าไม้ และวัดท่ามะโอ ถนนราษฎร์วัฒนา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

ชาวลำปางสืบสานประเพณี"บูชาข้าวทิพย์"ถวายองค์พระพุทธรูป

โดย ประทีป นันทะผาบ /ลำปาง