ระยอง-ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เสนอเยียวยาจัดวันหยุดพิเศษให้คนภาคตะวันออก 28 ธ.ค.64 ให้เท่าเทียมกับภาคกลาง หลัง ครม.ประกาศให้วันที่ 21 ต.ค.64 เป็นวันหยุดแต่ไม่รวมภาคตะวันออก

21 ตุลาคม 2564 ที่อาคาร TSK ปาร์ค อ.เมืองระยอง นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดแถลงข่าวกรณี ครม.ประกาศให้วันที่ 21 ต.ค.64 เป็นวันหยุด เนื่องในวันออกพรรษา แต่ไม่รวมภาคตะวันออก ทำให้ประชาชนคนภาคตะวันออก สับสนและเกิดผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ส.ส.ปชป.เสนอจัดวันหยุดพิเศษให้คนภาคตะวันออก 28 ธ.ค.64

นายแพทย์บัญญัติ กล่าวว่า ขอแถลงในนามพี่น้องชาวระยอง และพี่น้องชาวภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก เพื่อเรียกร้องให้ ครม.ประกาศวันหยุดประจำภาคตะวันออก เช่นเดียวกับวันหยุดประจำภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจาก ครม.ได้ประกาศให้วันที่ 21 ต.ค.64 เป็นวันหยุดประจำภาคกลาง เนื่องในวันออกพรรษา โดยไม่ให้ภาคตะวันออก ทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน 

ส.ส.ปชป.เสนอจัดวันหยุดพิเศษให้คนภาคตะวันออก 28 ธ.ค.64

ชาวพุทธภาคตะวันออกก็มีวัฒนธรรมในการทำบุญวันออกพรรษา และประเพณีตักบาตรเทโว เช่นเดียวกับชาวพุทธภาคกลาง การที่ ครม.ไม่ประกาศวันหยุดประจำภาคตะวันออกเช่นที่ประกาศให้ภาคกลางเท่ากับไม่ให้ความเสมอภาคไม่ให้ความเท่าเทียม ไม่ให้ความเป็นธรรม สร้างความเหลื่อมล้ำให้แก่พี่น้อง ประชาชนชาวภาคตะวันออก กระทบต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของชาวภาคตะวันออกอย่างมาก รวมทั้งสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ทำงานวางแผนเดินทางท่องเที่ยว

ส.ส.ปชป.เสนอจัดวันหยุดพิเศษให้คนภาคตะวันออก 28 ธ.ค.64

ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ ครม.พิจารณาวันหยุดประจำภาคตะวันออกให้เหมือนกับภาคกลาง และขอเยียวยาจัดวันหยุดพิเศษให้แก่ภาคตะวันออก โดยขอเสนอให้วันที่ 28 ธ.ค.64 เป็นวันหยุดประจำภาคตะวันออก ซึ่งเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่มีความสำคัญกับภาคตะวันออก โดยเส้นทางเดินทัพกู้เอกราชเกี่ยวพันกับทุกจังหวัดในภาคตะวันออก

ก่อนหน้านี้ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือเวียนถึงส่วนราชการ เรื่องวันหยุดราชการชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคในเดือนตุลาคม 2564

 

โดยแจ้งว่า วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลางนั้น หมายถึง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในภาคกลาง รวม 17 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

ทั้งนี้ นอกจาก กรุงเทพมหานคร แล้ว สำหรับ 17 จังหวัด ตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ประกอบด้วย

 

1.นนทบุรี 2.ปทุมธานี 3.นครปฐม 4.สมุทรปราการ 5.ชัยนาท 6.พระนครศรีอยุธยา 7.ลพบุรี 8.สระบุรี 9.สิงห์บุรี 10.อ่างทอง 11.กาญจนบุรี 12.ราชบุรี 13.สุพรรณบุร 14.ประจวบคีรีขันธ์ 15.เพชรบุรี 16.สมุทรสงคราม และ 17.สมุทรสาคร

 

โดยในหนังสือเวียนดังกล่าว ไม่ได้รวมถึง จังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด ที่ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว

 

ข่าว/ภาพ-อัจฉรา วิเศษศรี