svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชย-บำรุงรักษาป่า 20 ล้าน

21 ตุลาคม 2564

ลำปาง - กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่า และค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท แก่กรมป่าไม้

ที่บริเวณเรือนรับรองเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดหน่วยงานเหมืองแม่เมาะ ร่วมกันเป็นตัวแทนในนาม กฟผ.แม่เมาะ นำเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูก และค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ หรือ รักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ รวมจำนวนกว่า 20,000,000 บาททำพิธีส่งมอบให้แก่หน่วยงานกรมป่าไม้ ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้มีการทำพิธีมอบเงินจำนวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ให้แก่นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ซึ่งเป็นผู้แทนในนามหน่วยงานกรมป่าไม้ประจำเขตพื้นที่ โดยมีทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชย-บำรุงรักษาป่า 20 ล้าน

โดยในครั้งนี้ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนในนามหน่วยงานกฟผ.แม่เมาะ ได้มอบเงินจำนวน 16,950,544.20 บาท ให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อเป็นการชำระค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูก ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตประทานบัตร ที่กฟผ.ได้ขอเข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้ในการทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และเททิ้งมูลดินทราย โดยเป็นการชำระเงินประมาณสามเท่าของพื้นที่ที่ใช้ในกิจกรรมการทำเหมือง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขของกรมป่าไม้

กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชย-บำรุงรักษาป่า 20 ล้าน

พร้อมกันนี้ ได้มอบเงินอีกจำนวน 3,949,381.20 บาท ให้แก่กรมป่าไม้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายของหนังสืออนุญาตที่ให้กฟผ. สามารถเข้าทำประโยชน์สร้างคลองผันน้ำ ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ โดยโอกาสเดียวกันนี้คณะผู้บริหารตัวแทนของสองหน่วยงาน ได้มีการร่วมปรึกษาแผน ในการที่จะนำเงินค่าปลูกป่าชดเชยฯ ที่ทางกฟผ.แม่เมาะ ได้ชำระต่อกรมป่าไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 

กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชย-บำรุงรักษาป่า 20 ล้าน

ทั้งนี้ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้เสนอขอความอนุเคราะห์หากเป็นไปได้ อยากให้มีการวางแผนนำเงินกลับมาใช้ปลูกป่าชดเชยในจังหวัดลำปาง เพื่อจะได้สานต่อเจตนารมณ์ของทั้งกฟผ.และของกรมป่าไม้ ในการที่จะส่งเสริมและฟื้นฟูปรับปรุงสภาพพื้นที่ ที่กฟผ.แม่เมาะ ได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว ให้กลับคืนสภาพมาเป็นผืนป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิม

 

กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชย-บำรุงรักษาป่า 20 ล้าน

โดย ประทีป นันทะผาบ / ลำปาง