ประเด็นร้อนของกลุ่มนางฟ้าหมวกขาว ก็คือ กรณีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์อุดรธานี ได้ออกมาประท้วงเงินค่าตอบแทนพิเศษเสี่ยงภัยโควิด ซึ่งยังไม่ได้รับเงินตอบแทนส่วนนี้เสียที “เนชั่น ทีวี” มีบทสัมภาษณ์พิเศษเปิดใจพยาบาล รพ.ศูนย์อุดรธานี เกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้

ข้อมูลจากพยาบาลท่านหนึ่งที่ทำงานอยู่ในภายในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ซึ่งให้ข้อมูลว่า สิ่งที่พี่น้องพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ออกมาเรียกร้องก็เพราะต้องอยากให้ทางผู้บริหารได้ทำการชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด 

 

สำหรับ ประเด็นข้อเรียกร้องของพี่น้องพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 4 ข้อ ก็คือ 1.เงินตอบแทนการเลื่อนระดับเงิน 1 – 6 เปอร์เซ็นต์ ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้พยาบาลทุกคนได้รับ แต่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี กลับมีเจ้าหน้าที่ได้รับเพียงแค่ 600 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 3,400 คน ซึ่งส่วนใหญ่ในจำนวนนี้เป็นแพทย์ที่ได้รับกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพยาบาลได้เพียงไม่กี่คน

 

ประเด็นนี้ นอกจากพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จะมีการตั้งข้อสงสัยกันเองแล้ว แม้แต่สาธารณสุขจังหวัดอุดราธานี ยังมองว่า ทำไมที่โรงพยาบาลถึงได้ทำการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงในส่วนนี้น้อยกว่าโรงพยาบาลอื่นในจังหวัด ซึ่งทุกโรงพยาบาลได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เจ้าหน้าที่ได้เงินเบี้ยเลี้ยงเฉลี่ยแค่ 17 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 

เปิดใจ “นางฟ้าหมวกขาว” เรียกร้องเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยโควิด

ส่วนประเด็นที่ 2 คือ เงินเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยโควิดที่จะได้รับต่อเดือน ซึ่งเป็นเงินที่จะได้รับช่วงเดือนมีนาคมไปถึงกันยายน 2563 (เป็นเวลา 7 เดือน) โดยแพทย์จะได้รับ 1,500 บาทต่อเดือน พยาบาลได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เช่น กลุ่มแบ๊คออฟฟิศ หรือแม้แต่ทหาร ตำรวจ ที่เข้าเวรยามที่โรงพยาบาล จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือนเช่นกัน 

 

แต่พอถึงเวลาที่ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยโควิดนี้ มีการจ่ายให้แก่ผู้บริหารระดับสูงครบทุกคน และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกลับได้เป็นบางคน บางรายได้เบี้ยเลี้ยง 1 เดือน บางคนได้รับ 3 เดือน แถมบางคนไม่ได้เลยก็มี 

 

ต่อมาคือ ประเด็นการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงที่ให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลคนไข้โควิดที่มาจากพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ (จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่สีแดงอยู่แล้ว) ซึ่งเงินเบี้ยเลี้ยงส่วนนี้ จะคิดเป็นค่าเข้างานเป็นกะ ซึ่งเป็นกะละ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะได้เงินแตกต่างกัน คือ แพทย์ได้รับ 1,500 บาท พยาบาล 1,000 บาท และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 1,000 บาท โดยเงินเบี้ยเลี้ยงส่วนนี้ ควรจะได้รับตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดอุดรธานี ได้รับกันครบถ้วน แต่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ไม่ได้รับอยู่โรงพยาบาลเดียว  

และประเด็นสุดท้ายคือ เงินตอบแทนที่อยู่นอกเหนือภารกิจปกติ ซึ่งหมายถึงเบี้ยเลี้ยงในการลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีน โดยจะได้รับเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทต่อการทำงาน 8 ชั่วโมง ซึ่งหากสังเกตดีๆจะพบว่า การลงพื้นที่ฉีดวัคซีน จะมีแต่พยาบาลระดับบริหาร แต่พยาบาลตัวเล็กตัวน้อยจะไม่ค่อยได้ลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีน ที่สำคัญคือ การทำงานของพยาบาลจะมีเวรเช้า เวรบ่าย เวรดึก ซึ่งพวกตนสงสัยว่า พยาบาลที่อยู่เวรเช้าที่มีหน้าที่ไปฉีดอยู่แล้วก็ควรได้รับตามปกติ แต่ทำไมพยาบาลที่อยู่เวรบ่าย ซึ่งต้องไปช่วยสนับสนุนก็ควรจะได้รับเงินที่มากกว่าเวรเช้าปกติ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงในปริมาณที่สมควรได้รับ

 

พยาบาลโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีรายนี้ ยังบอกอีกว่า ปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงโควิดที่เกิดขึ้น พวกตนเคยได้สอบถามไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้ว ก็ไม่ได้รับคำชี้แจงอะไรกลับมา ซึ่งพวกตนมองว่า ตัวของผู้อำนวยการอาจจะตีความผิดไป ซึ่งอาจจะให้แค่เจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลคนป่วยโควิดเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกคนควรจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงในส่วนทุกคน ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ให้แล้ว