svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาโควิด-19

19 ตุลาคม 2564

"บิ๊กเล็ก" ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หารือผู้นำศาสนา-เร่งติดตามสถานการณ์โควิด-19 เพื่อวางแผนแก้ปัญหาโดยเร็ว หลังยอดติดเชื้อพุ่งสูงต่อเนื่อง

     วันนี้ (19 ต.ค.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. ส่วนหน้า รับผิดชอบการแก้ปัญหาโควิด-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อพบปะหารือกับประธานคณะกรรมการอิสลามกลางประจำจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทน เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำศาสนา ที่มีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ ความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน พร้อมขอบคุณผู้นำศาสนาที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19ได้เป็นอย่างดี 

     จากนั้นร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทั้งหมดเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 , เลขาศอ.บต. , ผู้ว่าราชการจังหวัด และ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาโควิด-19

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาโควิด-19

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาโควิด-19

     พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ยังคงมีความรุนแรง มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประชุมรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะได้เร่งหารือและแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด รวมทั้งเป็นมาตรการที่สอดคล้องตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้มียอดผู้ติดเชื้อลดน้อยลง เร่งผลักดันการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที่ 

     ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื่นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีความรุนแรง ซึ่งถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ตลอดจนมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประชุมรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ จะได้เร่งหารือ และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด 

     รวมทั้งเป็นมาตรการที่สอดคล้องตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้มียอดผู้ติดเชื้อลดน้อยลง ดำเนินการเร่งผลักดันการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที่ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ทาง ศบค.ส่วนหน้า จะนำไปกำหนดแนวทางและนโยบายในการทำงานต่อไป เพราะนายกฯเป็นห่วงเรื่องนี้มาก

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาโควิด-19

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาโควิด-19
 

     ด้าน นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามกลางประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในนามตัวแทนประธานคณะกรรมการอิสลามกลางทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมพบปะ พูดคุย หารือถึงข้อเสนอแนะ แลกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโควิด ซึ่งคณะกรรมการอิสลามกลางประจำจังหวัด ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฉีดวัคซีน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และรับทราบถึงข้อเท็จจริง

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาโควิด-19

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาโควิด-19