คณะรัฐมนตรี เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์โครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เพิ่มการแจก e-Voucher จากเดิม 7 พันบาท เป็น 1 หมื่นบาทต่อคน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมคณรัฐมนตรี (ครม.) ระบุว่า ครม. เห็นชอบมาตรการเยียวยาและเพิ่มกำลังซื้อในส่วนของโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” 

 

โดยอนุมัติ งบฯ 3,000 ล้านบาท แก่ประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวนไม่เกิน 1 ล้านสิทธิ

 

ครม. ปรับเกณฑ์ใหม่ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" แจก e-Voucher เพิ่มเป็น 1 หมื่นบาท

 

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคำนวณการให้สิทธิ ยิ่งใช้ยิ่งได้ สนับสนุน e-Voucher และเพิ่มวงเงินสนับสนุนจากเดิมไม่เกิน 7,000 บาท  เป็น 10,000 บาท/คน ในช่วงพ.ย.-ธ.ค. 64 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. การใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 คำนวณด้วยวิธีการเดิม
  2. การใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จะได้รับสิทธิ ดังนี้.. 

 

  • สำหรับยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของ ยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน 
  • สำหรับยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001– 80,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน 

 

ครม. ปรับเกณฑ์ใหม่ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" แจก e-Voucher เพิ่มเป็น 1 หมื่นบาท

 

สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่าย โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่จะนำมาคำนวณ e-Voucher เต็มจำนวน 60,000  บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีสิทธิ ได้รับ e-Voucher จำนวน 7,000 บาท เรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิได้รับ e-Voucher เพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ หากมีการใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับสิทธิ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

 

สำหรับ สิทธิคงเหลือ โครงการ“ยิ่งใช้ยิ่งได้” เมื่อเวลา 17.30 น. วันนี้ (19 ต.ค.) คงเหลือจำนวน 520,781 สิทธิ โดยสามารถสมัครรับสิทธิได้ที่ เว็บไซด์ ยิ่งใช้ยิ่งได้ หรือ คลิกที่นี่
 


ครม. ปรับเกณฑ์ใหม่ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" แจก e-Voucher เพิ่มเป็น 1 หมื่นบาท