svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

หมวกนิรภัยอินฟาเรดรักษาภาวะสมองเสื่อม

19 ตุลาคม 2564
691

นักวิจัยอังกฤษพัฒนาหมวกนิรภัยอินฟาเรดรักษาอาการสมองเสื่อมเป็นผลสำเร็จ คาดว่าสามารถช่วยชาวอังกฤษนับล้านคนที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเดอร์แฮมของอังกฤษพัฒนาหมวกนิรภัยอินฟาเรด โดยฉายแสงอินฟาเรดผ่านกะโหลกศีรษะ ผลการทดลองให้ผู้ป่วยสวมวันละสองครั้งนานหกนาทีสามารถช่วยเพิ่มความจำและทำให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการของการประมวลผลในสมองได้ดียิ่งขึ้น

ดร.กอร์ดอน  ดูว์กัลล์ อายุรแพทย์ จากมหาวิทยาลัยเดอร์แฮมของอังกฤษร่วมกับทีมวิจัยพัฒนาหมวกนิรภัยรักษาภาวะสมองเสื่อมโดยการบำบัดด้วยแสงที่เรียกว่า transcranial photobiomodulation (PBM-T) ซึ่งเป็นวิธีการใช้แสงเลเซอร์ที่มีระดับความเข้มต่ำ (Low Level Laser) เพื่อรักษาอาการปวดของกล้ามเนื้อ โดยเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีในระดับเซลล์ ซึ่งได้รับการกระตุ้นจากแสงเลเซอร์ทำให้เกิดการเพิ่มการหายใจระดับเซลล์ที่สูงขึ้น พร้อมกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนโลหิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าช่วยปรับปรุงการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและลดอาการปวด อักเสบ อย่างเห็นได้ชัด เมื่อทำตามระยะเวลาที่เหมาะสม

หมวกนิรภัยนี้มีลักษณะคล้ายหมวกกันน็อคธรรมดา ราคา 7,250 ปอนด์ หรือประมาณ 333,000 บาท  หมวกกันน็อค PBM-T นี้ได้รับการพัฒนาร่วมกับบริษัท Maculume โดยใช้แสงอินฟราเรดจากแผงไฟ LED ที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมจำนวน 14 ดวง วิธีการรักษาจะช่วยเพิ่มปริมาณไมโทคอนเดรียในเซลล์ และกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันจะสามารถกวาดล้างโปรตีนที่เป็นพิษเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม

หมวกนิรภัยอินฟาเรดรักษาภาวะสมองเสื่อม

นักวิจัยเชื่อว่าการบำบัดรักษาด้วยการฉายแสงนี้จะยังช่วยเพิ่มระดับของไนตริกออกไซด์ สามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมอง ทำให้ออกซิเจนจะสามารถไหลเวียนในเซลล์สมองได้มากขึ้น ผลการทดสอบทางคลีนิกนักวิจัยสังเกตเห็นการทำงานของหน่วยความจำ และความเร็วในการประมวลผลของสมอง สำหรับผู้ที่สวมหมวกนิรภัยจริงเหนือกว่าผู้ที่ได้รับยาหลอก ซึ่งหมวกนี้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่ได้เอง และคาดว่าจะทำการรักษาที่บ้านได้อย่างง่ายดาย

โรคสมองเสื่อม คือ  ชื่อกลุ่มอาการที่มีการทำงานของสมองในด้านความจำ ความคิด การใช้เหตุผล การใช้ภาษา และการรับรู้สิ่งแวดล้อม ผิดปกติไป ทำให้เกิดปัญหาทางความคิด การตัดสินใจ พฤติกรรม และ อารมณ์ผิดปกติไป มีผลต่อการใช้ชีวิต หรือการทำกิจวัตรประจำวัน จนในที่สุดผู้ป่วยหลายคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น  ทำให้โรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัว  จากการศึกษาทางระบาดวิทยา  พบว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้น ไป  จำนวน 100 คน มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม  5 คน  และเมื่ออายุมากขึ้นอัตราการเกิดโรคจะเพิ่มขึ้นอีก  ถ้าคนอายุยืนถึง 80 ปีจะพบโรคสมองเสื่อมได้ถึงร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 คน

หมวกนิรภัยอินฟาเรดรักษาภาวะสมองเสื่อม