ศบค. เผย ภาคใต้น่าเป็นห่วง วันนี้ยอดเสียชีวิต 21 ราย คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด ในขณะที่ผู้ติดเชื้อ อยู่ใน อันดับ 2-6 ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 10,111 ราย อยู่ระหว่างรักษา 107,226 ราย อาการหนัก 2,831 ราย เสียชีวิต 63 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,111 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 10,046 ราย มาจากเรือนจำ 41 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 24 ราย รวมยอดสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,793,812 ราย หายป่วย 10,612 ราย รวมยอดสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,668,250 ราย อยู่ระหว่างรักษา 107,226 ราย อาการหนัก 2,831 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 644 ราย

5 จังหวัดชายแดนใต้น่าห่วง ทั้งเสียชีวิตและติดเชื้อ พุ่งต่อเนื่อง

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 63 ราย เป็นชาย 39 ราย หญิง 24 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 44 ราย มีโรคเรื้อรัง 15 ราย พบผู้เสียชีวิตมากสุดอยู่ใน กรุงเทพมหานคร 9 ราย ขณะที่พื้นที่ภาคใต้มีผู้เสียชีวิตรวมกันสูงถึง 21 ราย หรือ 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตรวมในวันนี้ รวมยอดสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 18,336 ราย ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนเมื่อวันที่ 17 ต.ค. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 475,053 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 65,677,794 โดส ขณะที่สถานการณ์โลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 241,471,559 ราย เสียชีวิตสะสม 4,914,092 ราย

5 จังหวัดชายแดนใต้น่าห่วง ทั้งเสียชีวิตและติดเชื้อ พุ่งต่อเนื่อง

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร 1,046 ราย ยะลา 756 ราย นครศรีธรรมราช 615 ราย สงขลา 579 ราย ปัตตานี 502 ราย นราธิวาส 466 ราย ระยอง 402 ราย ชลบุรี 354 ราย เชียงใหม่ 314 ราย สมุทรปราการ 247 ราย

5 จังหวัดชายแดนใต้น่าห่วง ทั้งเสียชีวิตและติดเชื้อ พุ่งต่อเนื่อง

ขณะที่คลัสเตอร์ใหม่ ที่ จ.ระยอง พบคลัสเตอร์แคมป์คนงาน ส่วนจันทบุรี พบคลัสเตอร์แคมป์คนงานและล้งผลไม้ ที่ จ.ชลบุรี พบคลัสเตอร์สหกรณ์กองทุนสวนยาง ส่วนคลัสเตอร์งานศพพบในหลายจังหวัด อาทิ ลำพูน ขอนแก่น เลย สระแก้ว กาญจนบุรี

5 จังหวัดชายแดนใต้น่าห่วง ทั้งเสียชีวิตและติดเชื้อ พุ่งต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศปก.ศบค.มีการหารือกันว่า การติดเชื้อในพื้นที่ภาคใต้น่าเป็นห่วง ตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นมา ถึงกลางเดือน ต.ค. นอกจากการติดเชื้อจากสถานบันเทิงแล้วยังมีผู้ติดเชื้อในเรือนจำ และผู้ติดเชื้อมาจากพื้นที่อื่น รวมถึงมีผู้ติดเชื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย ทำให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผอ.ศบค.ได้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา โดยให้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์ อีกทั้งยังจะส่งผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคเข้าไปในพื้นที่ เพื่อช่วยเรื่องการสอบสวนโรคเพิ่มเติมด้วย

5 จังหวัดชายแดนใต้น่าห่วง ทั้งเสียชีวิตและติดเชื้อ พุ่งต่อเนื่อง

5 จังหวัดชายแดนใต้น่าห่วง ทั้งเสียชีวิตและติดเชื้อ พุ่งต่อเนื่อง