ทีมนักวิทยาศาสตร์พร้อมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ลงพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาว-เขาช่องพราน เพื่อเก็บตัวอย่างค้างคาวหน้ายักษ์ เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 ตุลาคม​ 2564 นายสมชาย ปานพวงแก้ว หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาว-เขาช่องพราน เปิดเผยว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาว-เขาช่องพราน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามโครงการศึกษาวิจัยการสำรวจและเฝ้าระวังไวรัสอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน  ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาว-เขาช่องพราน และบริเวณใกล้เคียง โดยมีกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันเก็บตัวอย่างจากค้างคาว

ทีมนักวิทย์ฯ เก็บตัวอย่างค้างคาวหน้ายักษ์ เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่

ทีมนักวิทย์ฯ เก็บตัวอย่างค้างคาวหน้ายักษ์ เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่

ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาว-เขาช่องพราน เพื่อเก็บตัวอย่างจากค้างคาวหน้ายักษ์ จำนวน 50 ตัว ตัวอย่างที่เก็บมีทั้งเลือด น้ำลาย เยี่ยวค้างคาว รวมทั้งมูลค้างคาว ในพื้นที่เขตห้าล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาว-เขาช่องพราน 

ทีมนักวิทย์ฯ เก็บตัวอย่างค้างคาวหน้ายักษ์ เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่

ทีมนักวิทย์ฯ เก็บตัวอย่างค้างคาวหน้ายักษ์ เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่

การลงพื้นท่ี่ของคณะเจ้าหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย โดยวิธีการที่ไม่ทำร้ายสัตว์และปล่อยค้างคาวเป็นอิสระหลังการเก็บตัวอย่างเสร็จ โดยใช้เวลา 3 วัน ในการทำภารกิจครั้งนี้ ก่อนจะนำไปตรวจหาเชื้อไวรตัสในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อไป

ทีมนักวิทย์ฯ เก็บตัวอย่างค้างคาวหน้ายักษ์ เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่