พิษ “คมปาซุ” น้ำท่วมทางหลวงแผ่นดินหลายสาย ถ.มิตรภาพ ช่วงผ่านวิหารหลวงพ่อโต อ.สีคิ้ว รถผ่านไม่ได้ ต้องใช้เส้นทางเลี่ยง

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายชิตพล  เหล่าอัน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน โคกกรวด-หนองสรวง ระหว่าง กม.3+200-3+700 ด้านซ้ายทาง สาเหตุฝนตกหนักและน้ำล้นออกจากอ่างเก็บน้ำหนองคู ระดับน้ำสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร การจราจรรถเล็กผ่านได้ เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสูงเนิน ดำเนินการติดตั้งป้ายน้ำท่วมทาง วางกรวยยางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอน ด่านขุนทด-โคกสะอาด ระหว่าง กม.12+700-12+750 ด้านขวาทางและซ้ายทาง ระดับน้ำประมาณ 10 ซม. การจราจรผ่านได้ ทางหลวงหมายเลข 201 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ตอนด่านขุนทด-หนองบัวโคก 

พิษ “คมปาซุ” น้ำท่วมทางหลวงแผ่นดินหลายสาย ถ.มิตรภาพ

และถนนเดียวกัน ระหว่าง กม.57+100 -58+000 ด้านขวาทาง ช่วงตลาดด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ต้องใช้เส้นทางเลี่ยงและทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ ตอนมอจะบก-ไร่โคกสูง ระหว่าง กม.107+300 -108+000 ทางคู่ขนานด้านขวาทาง ช่วงผ่านวิหารหลวงพ่อโต อ.สีคิ้ว ด้านขาเข้ากรุงเทพมหานคร ความสูงน้ำประมาณ 25-30 เซนติเมตร รถไม่สามารถผ่านได้ ส่งผลกระทบต่อการสัญจร เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักของพื้นที่ 20 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ กทม. แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงดังนี้การเดินทางจาก จ.นครราชสีมา ไป กทม. ออกจาก ถ.มิตรภาพ ที่ กม.109+400 (แยกมะเกลือใหม่) เลี่ยงเข้าถนนทางหลวงชนบทที่  นม.1034-ทางหลวง 24 ถ.เลี่ยงเมือง โชคชัย-สีคิ้ว เข้าสู่ ถ.มิตรภาพ เดินทางไป กทม.  

พิษ “คมปาซุ” น้ำท่วมทางหลวงแผ่นดินหลายสาย ถ.มิตรภาพ
 

ทั้งนี้ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 224 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ตอน หัวทะเล–โชคชัย น้ำท่วมบริเวณจุดกลับรถขนส่งโชคชัย ระหว่าง กม.26+500–26+800  ด้านซ้ายทาง น้ำท่วมผิวจราจรสูง 10-25 เซนติเมตร รถเล็กสามารถสัญจรได้แต่ไม่สะดวก

โดย - เกษม  ชนาธินาถ