svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

เอ-ทเวนตี้วัน x ตุ๊กตุ๊ก สร้างจิตสำนึกร่วมกำจัดการค้ามนุษย์

16 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เอ-ทเวนตี้วัน A21 x ตุ๊กตุ๊ก เพื่อกำจัดการค้ามนุษย์ ตลอด 1 เดือน เผยผลสำเร็จร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตืนตัว ตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์ และแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อปราบปรามขบวนการการค้ามนุษย์ โดยบรรณาธิการบริหารเนชั่นออนไลน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

16 ตุลาคม 2564 โครงการ เอ-ทเวนตี้วัน (A21) x ตุ๊กตุ๊ก เพื่อกำจัดการค้ามนุษย์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 16 ก.ย.-16 ต.ค.64  จัดรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์ ให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักและรับทราบ รวมถึงกระตุ้นให้สังคมได้มีส่วนร่วมสำคัญ ต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งทั่วโลกพบเหยื่อค้ามนุษย์มากกว่า 40.3 ล้านคน

 

คุณสุวัฒน์ หลีเหม  ผู้จัดการประจำสำนักงานมูลนิธิ A21 ประเทศไทย เผยว่า ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นรถตุ๊กตุ๊กที่มีสื่อประชาสัมพันธ์ของเราปรากฏบนท้องถนนทั่วกรุงเทพฯ เช่น ถนนราชดำเนิน ถนนเยาวราช ถนนสุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี และถนนรัชดาภิเษก และได้เห็นสื่อประชาสัมพันธ์ของเราปรากฎแก่สายตาคนมากมาย ทั้งที่สัญจรบนท้องถนน และที่พักอาศัยบริเวณเส้นทางดังกล่าว

 

เราตระหนักว่า การรณรงค์ลักษณะนี้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของมูลนิธิฯ นั่นคือการสร้างการตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์แก่สังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงและขาดโอกาสรับรู้เรื่องการค้ามนุษย์


มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การผนึกกำลังครั้งนี้จะแสดงผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่แก่เราทุกคน และในไม่ช้า เราจะได้เห็นสังคมที่ทุกชีวิตเปี่ยมด้วยเสรีภาพ และโลกที่ปราศจากการค้ามนุษย์ มากกว่านั้น เราได้ประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนแจ้งเหตุ หรือเบาะแสค้ามนุษย์ 

 

เชื่อว่า ความสำเร็จของโครงการคือตัวเลขการแจ้งเหตุที่มากขึ้น ซึ่งต่อไปจะนำไปสู่ความช่วยเหลือคนซึ่งตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ต่อไป นั่นก็คือ ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งการสร้างจิตสำนึก รณรงค์ให้ความรู้ มากไปกว่านั้น ก็คือการดูแลผู้เสียหาย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกทางออนไลน์ หรือรูปแบบใดก็ตาม สามารถกลับเข้าสู่สังคม และดำเนินชีวิตต่อไปได้

  เอ-ทเวนตี้วัน x ตุ๊กตุ๊ก สร้างจิตสำนึกร่วมกำจัดการค้ามนุษย์

เอ-ทเวนตี้วัน x ตุ๊กตุ๊ก สร้างจิตสำนึกร่วมกำจัดการค้ามนุษย์

เอ-ทเวนตี้วัน x ตุ๊กตุ๊ก สร้างจิตสำนึกร่วมกำจัดการค้ามนุษย์

พ.ต.ต.สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กลุ ผู้อำนวยการกองคดีค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า ความสำเร็จของแคมเปญ “เอ-ทเวนตี้วันXตุ๊กตุ๊ก เพื่อกำจัดการค้ามนุษย์” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการค้ามนุษย์และร่วมประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วนเพื่อการแจ้งเหตุของหน่วยงานราชการทั้งสามหมายเลข โดยรวมถึงหมายเลข 1202 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วย

 

การค้ามนุษย์นับเป็นภัยที่คุกคามและบ่อนทำลายชีวิตของผู้คน ไม่เพียงแค่เฉพาะในประเทศไทย แต่ทั่วโลกเลยทีเดียว นี่คืออาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นในที่แจ้ง แต่เรากลับมองไม่เห็น การระบุตัวผู้เสียหายถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การช่วยเหลือเกิดขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมเพื่อการแจ้งเหตุหรือเบาะแส มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มจำนวนของผู้เสียหายที่ได้รับความช่วยเหลือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเนินการทุุกอย่างด้วยความทุ่มเทและความอุตสาหะพยายาม เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับความช่วยเหลือ และผู้กระทำความผิดจะถูกนำมาตัวมาดำเนินคดีในที่สุด

เอ-ทเวนตี้วัน x ตุ๊กตุ๊ก สร้างจิตสำนึกร่วมกำจัดการค้ามนุษย์

พ.ต.ต.สิริวิชญ์ กล่าวด้วยว่า เมื่อทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงอาชญากรรมนี้ และตัดสินใจมีส่วนร่วมในการต่อสู้ ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง เราจะได้เห็นสังคมที่มีเสรีภาพสำหรับทุกชีวิตอีกครั้งหนึ่ง

เอ-ทเวนตี้วัน x ตุ๊กตุ๊ก สร้างจิตสำนึกร่วมกำจัดการค้ามนุษย์

คุณสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี บรรณาธิการบริหารเนชั่นออนไลน์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานความสำเร็จของโครงการ เอ-ทเวนตี้วัน (A21) x ตุ๊กตุ๊ก เพื่อกำจัดการค้ามนุษย์

 

โดยตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.-16 ต.ค. แคมเปญ "A21XTUKTUK เพื่อกำจัดการค้ามนุษย์" เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์ และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกำจัดการค้ามนุษย์ การรณรงค์นี้จัดขึ้นโดยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รอบรถตุ๊กตุ๊ก 21 คัน เพื่อให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เดือน ป้ายเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง และหมายเลขสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุ 3 หมายเลข ได้แก่ 1202 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 1191 สายด่วนค้ามนุษย์ของ บก.ปคม.

เอ-ทเวนตี้วัน x ตุ๊กตุ๊ก สร้างจิตสำนึกร่วมกำจัดการค้ามนุษย์

การเสวนาโครงการ เอ-ทเวนตี้วัน (A21) x ตุ๊กตุ๊ก เพื่อกำจัดการค้ามนุษย์ ประกอบด้วยผ฿่แทน FBI สหรัฐฯ ผู้แทนกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐฯ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผอ.กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)


สำหรับ เอ-ทเวนตี้วัน (A21) ปัจจุบันมีสำนักงาน 20 แห่งใน 15 ประเทศทั่วโลก ที่ประเทศไทย เอ-ทเวนตี้วัน ไต้ดำเนินงานใน 3 ด้าน ดังนี้
1. การเข้าถึงบุคคลกลุ่มเสี่ยง ผ่านการป้องกัน การสร้างจิตสำนึก และการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของการค้ามนุษย์ และมีส่วนป้องกันและกำจัดการค้ามนุษย์
2. การช่วยเหลือผู้เสียหาย ผ่านการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐในการระบุหรือการคัดแยกผู้เสียหาย สนับสนุนกระบวนการด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหาย และการให้ความรู้แก่บุคลากรวิชาชีพเรื่องการระบุตัวผู้เสียหาย
3. การฟื้นฟูเยียวยาผู้รอดชีวิต ผ่านการให้บริการต้านอาฟเตอร์แคร์ ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล ทำให้ผู้รอดชีวิตสามารถดำเนินชีวิตตามปกติในสังคม
 

logoline