ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ปรับลดจำนวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหลือ 23 จังหวัด และลดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน มีผลบังคับใช้ 16 ต.ค. 64

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

16 ตุลาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) เพื่อผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ปรับลดจำนวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เหลือ 23 จังหวัด และลดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 23.00 น.- 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

 

โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ต.ค. 2564 มีเนื้อหาดังนี้ ...

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด  คลายล็อกดาวน์ ลดเคอร์ฟิว มีผลวันนี้ (16 ต.ค.)

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด  คลายล็อกดาวน์ ลดเคอร์ฟิว มีผลวันนี้ (16 ต.ค.)

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด  คลายล็อกดาวน์ ลดเคอร์ฟิว มีผลวันนี้ (16 ต.ค.)

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด  คลายล็อกดาวน์ ลดเคอร์ฟิว มีผลวันนี้ (16 ต.ค.)

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด  คลายล็อกดาวน์ ลดเคอร์ฟิว มีผลวันนี้ (16 ต.ค.)

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด  คลายล็อกดาวน์ ลดเคอร์ฟิว มีผลวันนี้ (16 ต.ค.)

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด  คลายล็อกดาวน์ ลดเคอร์ฟิว มีผลวันนี้ (16 ต.ค.)

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด  คลายล็อกดาวน์ ลดเคอร์ฟิว มีผลวันนี้ (16 ต.ค.)

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด  คลายล็อกดาวน์ ลดเคอร์ฟิว มีผลวันนี้ (16 ต.ค.)