svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

DSI ตรวจค้นจับกุมร้านจำหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จ.ปัตตานี

15 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

DSI สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจค้นจับกุมร้านจำหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

15 ตุลาคม 2564 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและปราบปรามกลุ่มขบวนการค้าบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวส่งผลเสียหาย ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีปีละจำนวนมาก

DSI ตรวจค้นจับกุมร้านจำหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จ.ปัตตานี

 

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องในการตรวจค้นและจับกุมเรือและรถบรรทุกลักลอบขนของหนีภาษีจำนวนหลายครั้ง แต่ยังมีข้อมูลกลุ่มผู้ค้าเคลื่อนไหวอยู่ตลอด จึงได้ร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติต่อร้านค้าจำหน่ายรายสำคัญในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการตัดวงจรเครือข่ายผู้ค้าในทุกระดับ
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
 

ล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับรายงานว่ากลุ่มขบวนการค้าบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีทางด้านฝั่งอ่าวไทย จะทำการสั่งบุหรี่จากต่างประเทศเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศโดยหลีกเลี่ยงภาษี และนำส่งให้กับร้านค้าจำหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี คณะพนักงานสืบสวนได้ทำการสืบสวนเป็นที่แน่ชัดแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายมเหสักข์ พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค นายพิเชฏฐ์ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี กองกำกับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดปัตตานี จึงได้มอบหมายให้ นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

DSI ตรวจค้นจับกุมร้านจำหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จ.ปัตตานี

 

พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทำการสืบสวน กรณี กลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดกฎหมายบริเวณชายแดนและชายฝั่งทะเล ตามเลขสืบสวนที่ 118/2564 โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการขอหมายค้นจากศาลจังหวัดปัตตานี จำนวน 4 หมาย และใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สนธิกำลังร่วมกับ สรรพสามิต จังหวัดปัตตานี, สรรพสามิต ภาค 9, แผนกภัยความมั่นคงอื่น กองปฏิบัติการ สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน., กอ.รมน.จ.ปัตตานี, ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.), กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี (กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) โดยได้เข้าทำการตรวจค้นร้านจำหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จำนวน 4 ร้าน

และมีผลการตรวจค้น ดังนี้

  1. ร้านค้าเลขที่ 27/55 หมู่ 5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบของกลางบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จำนวน 133 ซอง พร้อมผู้ต้องหา จำนวน 1 คน
  2. ร้านค้าเลขที่ 77/1 ถนนจะบังติกอ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบของกลางบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จำนวน 1,694 ซอง พร้อมผู้ต้องหา จำนวน 1 คน
  3. ร้านค้าเลขที่ 158/90 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบของกลางบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จำนวน 2,164 ซอง พร้อมผู้ต้องหา จำนวน 1 คน
  4. ร้าน KS STORE เลขที่ 113 ถนนสามัคคีสาย ก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบของกลางบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จำนวน 22,233 ซอง พร้อมผู้ต้องหาจำนวน 1 คน

 

DSI ตรวจค้นจับกุมร้านจำหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จ.ปัตตานี

 

ผลการตรวจค้น รวมพบผู้กระทำความผิดจำนวน 4 ราย ใน 4 เป้าหมาย สามารถยึดของกลางบุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศหนีภาษีคละยี่ห้อ ได้แก่ John Black, MILANO, DENVER, Marlboro, Manchester, Gold Mount, ORIS, GAMA, SENATOR,  PLATINUM, FORT, AMAS, VESS, SPA, UP นับจำนวนได้กว่า 100 ลัง รวมบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีทั้ง 4 ร้าน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,224 ซอง คิดคำนวณเป็นเงินค่าปรับ
ตามกฎหมายประมาณ 19 ล้านบาท เบื้องต้นได้นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี เพื่อดำเนินคดีต่อไป

 

โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการปฏิบัติ เพื่อกดดัน สกัดกั้น ยับยั้ง ตัดวงจรเครือข่ายการค้าของสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป กรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ตามบัญชีท้าย ข้อ 11 และข้อ 12 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยคณะพนักงานสืบสวนจะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเตรียมเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อมีคำสั่งให้ทำการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษต่อไป

 

DSI ตรวจค้นจับกุมร้านจำหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จ.ปัตตานี

 

DSI ตรวจค้นจับกุมร้านจำหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จ.ปัตตานี

logoline