svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ลุงป้อม ย้ำทุกหน่วยร่วมมือต่อต้านค้ามนุษย์

15 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำทุกหน่วยร่วมมือต่อต้านค้ามนุษย์ ดำเนินการเด็ดขาด เจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิด

15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

 

ลุงป้อม ย้ำทุกหน่วยร่วมมือต่อต้านค้ามนุษย์

พลเอก ประวิตรฯ ได้กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการ ปคม. ครั้งที่ 4/2564 ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี 2564 (ระยะ 9 เดือน) รวมทั้งการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับประเทศไทยให้ดีขึ้น ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา  หรือ TIP Report ประจำปี 2565 โดยข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 พบการกระทำความผิดค้ามนุษย์ รวม 97 ราย

โดยจำแนกเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี สื่อลามก และทางเพศ) จำนวน 86 คดี และ ด้านแรงงาน 11 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 152 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องหาชาวไทย จำนวน 124 คน ผู้ต้องหาชาวต่างชาติ จำนวน 28 คน และช่วยเหลือผู้เสียหายได้ จำนวน 154 คน เป็นหญิง 124 คน และชาย 30 คน  

ลุงป้อม ย้ำทุกหน่วยร่วมมือต่อต้านค้ามนุษย์

 

โดยได้มีการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 4 ราย ไล่ออกจากราชการ 1 ราย โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยร่วมมือปฏิบัติงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรเอกชน เพิ่มความเข้มในการตรวจแรงงานในภาคประมงในความรับผิดชอบของ ศรชล. การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานบังคับทุกรูปแบบ

 

 

พลเอก ประวิตรฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ซึ่งขับเคลื่อนโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลตํารวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ) เป็นประธานอนุกรรมการ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน โดยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใน 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) และระยะกลาง

ลุงป้อม ย้ำทุกหน่วยร่วมมือต่อต้านค้ามนุษย์

โดยความร่วมมือกับโครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN - AUSTRALIA Counter-Trafficking (ASEAN-ACT) Program) ในการจัดทำหลักสูตรกลางสำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และการจัดตั้งสำนักวิชาการด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในรูปแบบเสมือนจริง ระยะเวลาดำเนินการ (กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2566) ทั้งนี้ การมุ่งเน้นการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 
​โดยก่อนปิดการประชุมฯ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอให้มุ่งมั่นทำงานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป

 

logoline