svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วมวอนรัฐช่วยด้วยขาดแคลนน้ำดื่มซ้ำห้องส้วมถูกน้ำท่วม

15 ตุลาคม 2564

อิทธิพลจากพายุโซนร้อนโกนเชิน (CONSON) ประกอบกับพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ส่งผลให้มีน้ำหลากในพื้นที่ รวมถึงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในปริมาณที่สูงมากในห้วงที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย ได้รับผลกระทบ

จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโกนเชิน (CONSON) ประกอบกับพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ส่งผลให้มีน้ำหลากในพื้นที่ รวมถึงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในปริมาณที่สูงมากในห้วงที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองโผงเผงและคลองธรรมชาตินอกคันกั้นน้ำชลประทานได้รับผลกระทบ น้ำได้เอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของประชาชน ส่งผลกระทบรวม 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก และอำเภอสามโก้ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงให้ความช่วยเหลืออย่างเนื่องแน่น

แต่ที่ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบางจัก วอนให้หน่วยงานรัฐลงมาดูแลบ้างหลังน้ำท่วมนานจนขาดแคลนน้ำดื่ม ตลอดจนห้องส้วม ไม่สามารถเข้าถ่ายได้ จนเกิดความน้อยใจว่า ความช่วยเหลือทุกอย่างลงพื้นที่น้ำท่วมอำเภออื่นหมด จนชาวบ้านที่ประสบภัยคิดว่าหน่วยงานรัฐไม่เหลียวแล

ชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วมวอนรัฐช่วยด้วยขาดแคลนน้ำดื่มซ้ำห้องส้วมถูกน้ำท่วม ชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วมวอนรัฐช่วยด้วยขาดแคลนน้ำดื่มซ้ำห้องส้วมถูกน้ำท่วม ชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วมวอนรัฐช่วยด้วยขาดแคลนน้ำดื่มซ้ำห้องส้วมถูกน้ำท่วม

ซึ่งนายสุเทพ สว่างแจ้ง ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กล่าวว่า ตอนนี้เข้าห้องน้ำไม่ได้ และปัญหาน้ำดื่ม จึงอยากจะฝากถึงหน่วยรัฐที่ดูแลด้านนี้ให้มาดูแลประชาชนที่เดือดร้อนน้ำท่วม เรื่องส้วม น้ำกิน ของใช้และถนนที่รถลาเข้าลำบาก

ด้านนายกฤษฎา หิรัญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบางจัก ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน ว่าจากการที่น้ำเช้าท่วม ได้เกิดความเสียหายอย่างเห็นได้ชัด เช่นด้านหลังเป็นบ่อปลา ซึ่งบ่อปลาได้รับผลกระทบแล้ว 22 รายร่วม 100 ไร่ซ้ำตอนนี้น้ำในบ่อปลาเริ่มเน่าเสีย คาดว่าประมาณ 2-3 วันปลาจะน๊อคเสียหายทั้งบ่อ ด้านประชาชนที่ถูกน้ำท่วมแล้ว 207 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้าน และตอนนี้ทางเข้าออกยากลำบาก ประชาชนถูกน้ำกินเท้า น้ำดื่มก็สำคัญ และเรื่องห้องน้ำซึ่งมีความจำเป็น บ้านชั้นเดียวไม่สามารถเข้าขับถ่ายได้ จึงฝากหน่วยงานดูแลเรื่องนี้ด้วย

ชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วมวอนรัฐช่วยด้วยขาดแคลนน้ำดื่มซ้ำห้องส้วมถูกน้ำท่วม ชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วมวอนรัฐช่วยด้วยขาดแคลนน้ำดื่มซ้ำห้องส้วมถูกน้ำท่วม ชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วมวอนรัฐช่วยด้วยขาดแคลนน้ำดื่มซ้ำห้องส้วมถูกน้ำท่วม

ผู้ว่าฯปู นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ว่าตอนนี้เรายึดระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ประสบปัญหาบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สำรวจตามข้อสั่งการของส่วนกลาง ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งรัดสำรวจความเสียหาย ส่วนฟาร์มสัตว์ และสัตว์เลี้ยงต้องรอความชัดเจนจากส่วนกลางก่อน

ซึ่งอำเภอวิเศษชัยชาญ ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว 13 ตำบล 91 หมู่บ้าน 2,741 ครัวเรือน และพึ้นที่ได้รับผลกระทบทางการเกษตร 7 ตำบล 48 หมู่บ้าน แยกเป็นนาข้าว 4,864 ไร่ สวน 159 ไร่ และบ่อปลา 91 ไร่

ชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วมวอนรัฐช่วยด้วยขาดแคลนน้ำดื่มซ้ำห้องส้วมถูกน้ำท่วม ชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วมวอนรัฐช่วยด้วยขาดแคลนน้ำดื่มซ้ำห้องส้วมถูกน้ำท่วม ชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วมวอนรัฐช่วยด้วยขาดแคลนน้ำดื่มซ้ำห้องส้วมถูกน้ำท่วม

ข่าว-ภาพ โดย สุรชัย ผลจันทร์