ภูเก็ต - จุดประทัดดังสนั่นเกาะภูเก็ต ส่งพระงานประเพณีถือศีลกินผัก แม้จะคึกคักแต่จำนวนผู้มาร่วมกิจกรรมน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เหตุจากโควิด-19 ขณะที่ปีหน้าจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 ก.ย.- 4 ต.ค.65

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ช่วงกลางดึกวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต โดยศาลเจ้าต่างๆ ที่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจำนวนกว่า 30 ศาลเจ้า


              จุดประทัดส่งพระสนันเมือง ถือศีลกินผักภูเก็ต

ได้ประกอบพิธีส่งพระ ซึ่งมีขบวนแห่พระของแต่ละศาลเจ้าเคลื่อนไปตามถนนสายต่างๆ ในตัวเมืองภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ปลายแหลมสะพานหิน เพื่อไปประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ่องซ่งเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่ (องค์เก้าราชัน) ซึ่งถือว่าเป็นเทพสูงสุดของการถือศีลกินผักกลับสู่สรวงสวรรค์

จุดประทัดส่งพระสนันเมือง ถือศีลกินผักภูเก็ต
             

ทั้งนี้แต่ละศาลเจ้าจะประกอบพิธีหยกอ๋องซ่งเต่ (เง็กเซียนฮ่องเต้) กลับสวรรค์ พร้อมทั้งได้รายงานให้ทราบว่า ในปีนี้ได้มีบุคคลๆ ดังรายชื่อที่กล่าวได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยไม่ขาดตกบกพร่อง จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากนั้นก่อนเที่ยงคืนศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองภูเก็ต อาทิ ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าจุ้ยตุ้ยเต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าสามกอง เป็นต้น 
            จุดประทัดส่งพระสนันเมือง ถือศีลกินผักภูเก็ต

จะมีขบวนแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ไปยังปลายแหลมสะพานหิน เพื่อประกอบพิธีส่งพระ หรือส่งองค์กิ้วอ๋องไต่เต่ (ประธานประเพณีถือศีลกินผัก) ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดขาวได้ออกมาร่วมส่งพระและชมขบวนแห่ของศาลเจ้าต่างๆ โดยจะมีการนำประทัดมาจุดใส่ขบวนแห่พระอย่างต่อเนื่อง
            

นอกจากนี้บริเวณหน้าอาคารบ้านเรือนและสำนักงานต่างๆ ได้มีการตั้งโต๊ะบูชาและรับพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทำให้ทั่วทั้งตัวเมืองภูเก็ตเต็มไปด้วยเสียงและควันประทัด โดยเฉพาะบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา และบริเวณโดยรอบปลายแหลมสะพานหิน ซึ่งเป็นจุดที่มีการประกอบพิธีส่งองค์กิ้วอ๋องไต่เต่ (ประธานประเพณีถือศีลกินผัก) แต่จากการประเมินพบว่า จำนวนผู้ร่วมชมขบวนแห่และจำนวนประทัดจะน้อยกว่าทุกปี 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประกอบกับในส่วนของบางศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตงดการแห่เข้าไปในตัวเมือง เช่น ศาลเจ้าบางเหนียว เป็นต้น และบางศาลเจ้าก็ใช้วิธีการแห่ด้วยรถ เช่น ศาลเจ้าสามกอง เป็นต้น หรือบางศาลเจ้าก็ประกอบพิธีบริเวณหน้าศาลเจ้าแทน

จุดประทัดส่งพระสนันเมือง ถือศีลกินผักภูเก็ต
              
สำหรับพิธีส่งพระจะมีการประกอบพิธีในคืนสุดท้ายของประเพณี โดยจะมีการส่งองค์ยกฮ่องซ่งเต่ (พระอิศวร) ที่บริเวณหน้าศาลเจ้า ในช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. เพื่อกลับสวรรค์ หลังจากนั้นจะเป็นการส่งองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ ส่วนใหญ่จะไปประกอบพิธีบริเวณชายทะเลปลายแปลมสะพานหิน เมื่อขบวนส่งพระออกพ้นประตู ไฟทุกดวงในศาลเจ้าต้องดับสนิท และปิดประตูใหญ่ จากนั้นในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น.วันที่ 15 ตุลาคม 2564 แต่ละศาลเจ้าจะประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง ถือเป็นการสิ้นสุดประเพณีถือศีลกินผัก 2564 อย่างเป็นทางการ

จุดประทัดส่งพระสนันเมือง ถือศีลกินผักภูเก็ต
             

อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565

ภาพ/ข่าว โดย
สาลินี  ปราบ จ.ภูเก็ต