เปิด 3 เกณฑ์ใหม่ก่อนลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ต้นปี 2565 ดึงฐานประกันสังคมตรวจสอบ - คนมีรถและถือบัตรเครดิตด้วยเข้าเกณฑ์การพิจารณา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"กระทรวงการคลัง" เตรียมเปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรอยู่แล้ว จะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน

 

นอกจากนี้ยังมีการปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงและป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ จากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึง จะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

 

อัปเดต 3 เกณฑ์ใหม่  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับพิจารณาคนมีรถ-บัตรเครดิต

สรุป 3 เรื่อง สำคัญของการ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ คือ

 

ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด

 

ใช้หลักเกณฑ์ รายได้ครัวเรือนแทน

 

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะมีการปรับปรุงให้ตอบโจทย์ผู้ถือบัตรมากขึ้น ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เหมาะสม มากยิ่งขึ้น

 

 

กลุ่มเป้าหมายที่เปิดให้ลงทะเบียน

 

ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 2 ล้านราย รวมทั้งกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน

 

ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม มีจำนวน 13.65 ล้านรายต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ กระทรวงการคลัง จะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

 

อัปเดต 3 เกณฑ์ใหม่  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับพิจารณาคนมีรถ-บัตรเครดิต

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

 

ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (เกณฑ์ใหม่อิงรายได้ครัวเรือน)

 

ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

 

รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา

 

ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 

เลือกธนาคารที่สะดวกได้ที่ ธ.ก.ส., ออมสิน ,กรุงไทย

 

แสดงบัตรประชาชน

 

กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

 

เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

 

 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ทั้งหมดยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัด ส่วนกำหนดเวลาที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดว่า ประมาณเดือนมกราคม 2565

 

 

อัปเดต 3 เกณฑ์ใหม่  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับพิจารณาคนมีรถ-บัตรเครดิต