เลขาธิการพรรคประชาชาติชี้ 28 พฤศจิกายน 2564 เลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง คือจุดเริ่มต้นที่ "ประชาชนมีสิทธิ์กำหนดชะตากรรมด้วยตนเอง"

14 ตุลาคม 2564 พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ส.ส.และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Tawee Sodsong - พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เรื่อง "เลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง คือจุดเริ่มต้นที่ "ประชาชนมีสิทธิ์กำหนดชะตากรรมด้วยตนเอง" ดังนี้

 

การเกิดรัฐประหารปี 2557 ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา ภายหลังการรัฐประหารยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และต่อเนื่องด้วยการสืบทอดอำนาจของ คสช.ถึงปัจจุบัน ถือว่า คสช.และรัฐบาลได้ยึดอำนาจการปกครองท้องถิ่น หรือ อปท.ไปด้วยและได้รวมศูนย์อำนาจการปกครองไว้ที่ราชการส่วนกลางและภูมิภาคที่ตนเองสามารถควบคุมสั่งการได้ ทำให้การปกครองท้องถิ่นของไทยถอยหลังเข้าคลอง ไร้อำนาจและเหลือเพียงแต่รูปแบบเท่านั้น

 

โดยหนึ่งในหลายๆ คำสั่งที่ คสช.กระทำกับ อปท. คือ การไม่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนั่นเอง ดังนั้น การเลือกตั้งท้องถิ่น จึงเป็นก้าวแรกที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับอำนาจคืนมาจาก คสช. และรัฐบาล

 

"ทวี"ชี้ เลือกตั้งอบต. 28 พ.ย. จุดเริ่มต้นประชาธิปไตย

การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง ครอบคลุมประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ค่อนประเทศ รับสมัคร 11-15 ตุลาคม 2564 และการเลือกตั้งได้ถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 แม้จะล่าช้าไป แต่ก็ยังคงมีความสำคัญที่พี่น้องประชาชนต้องไปใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจาก คสช.ได้เห็นถึงความตื่นตัวและความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนในการปกครองตนเอง

 

อบต. เป็นกุญแจสำคัญในแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เข้าถึงชาวบ้านที่สุด กระจายอำนาจทั้งการบริหาร การตัดสินใจ ทั้งคนและงบประมาณ และการแก้ปัญหาที่เรียกว่า “การแก้ปัญหาโดยคนรู้ดีไม่ใช่คนหวังดี” ที่ใช้ฐานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่รู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี
 

"ทวี"ชี้ เลือกตั้งอบต. 28 พ.ย. จุดเริ่มต้นประชาธิปไตย

การขจัดความเหลื่อมล้ำทั้งด้านคุณภาพชีวิต สิทธิ โอกาส อำนาจ ศักดิ์ศรี และเชิงพื้นที่ อบต. ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้แท้จริง เป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของประชาชนจากที่เคยถูกกำหนดโดยรัฐราชการ เป็น “ประชาชนมีสิทธิ์กำหนดชะตากรรมด้วยตนเอง” สามารถส่งเสริมอำนาจทั้งของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพเป็นชุมชนเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามหลักการประชาธิปไตยนั่นเอง

 

#เลือกตั้งอบต #เลือกตั้งท้องถิ่น #เลือกตั้ง 

— รู้สึกมีความหวัง

 

"ทวี"ชี้ เลือกตั้งอบต. 28 พ.ย. จุดเริ่มต้นประชาธิปไตย