เชียงใหม่​ - รมว.​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ ชี้ชาวเขา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีของดีอยู่มาก แต่ขาดโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่ม เล็งวางนโยบายดึงเอกชนช่วยชาวสวน แต่เกษตรกรต้องเป็นหุ้นส่วนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

วันที่ 14 ตุลาคม​ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุติ ไกรฤกษ์​ รมว.​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​(พม.) ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ความเป็นอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวง​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​(พม.) ที่ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมนิคมดอยเชียงดาว ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รมว.พม.ลงพื้นที่เชียงใหม่-เล็งสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ชาวดอย

สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นำผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากโครงกาพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9ที่เคยพระราชทานโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่สูง หันมาปลูกพืชการเกษตรแทนการปลูกฝิ่น อาทิเช่น อะโวคาโด กาแฟและส้มโอ รวมถึงงานหัตถกรรมฝีมือเช่น การทอผ้าและงานจักสาน

รมว.พม.ลงพื้นที่เชียงใหม่-เล็งสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ชาวดอย

นายจุติ ไกรฤกษ์​ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้เห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเขามากยิ่งขึ้น ในพื้นที่ อ.แม่แตง พี่น้องชาวเขามีของดีอยู่ในมือมาก อย่างเมล็ดกาแฟและผลอะโวคาโด รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ทำให้มองเห็นโอกาสที่ชาวบ้านจะเติบโตสร้างรายได้มากกว่านี้ ภายใต้การสืบสานโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถ้ามีการพูดคุยกับภาคเอกชนในการสนับสนุนรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรมากขึ้น รวมถึงสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าจากท้องถิ่น จะทำให้เพิ่มมูลค่าของสินค้า อย่างเช่นผลอะโวคาโด พอมาเจอกับเกษตรกรตัวจริงพบว่าราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท แต่พอมีการนำไปขายในซุปเปอร์มาเก็ตในกรุงเทพมหานคร จะอยู่ในราคาลูกละ 99 บาท แต่เกษตรกรกลับได้กำไรไม่ถึงร้อยละ 10 จากราคาในซุปเปอร์มาเก็ต

รมว.พม.ลงพื้นที่เชียงใหม่-เล็งสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ชาวดอย

หลังจากนี้จะได้มีการวางนโยบายในหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์ ประสานกับหน่วยงานเอกชน ในการจัดหาตลาด พร้อมกับจัดหางานวิจัยต่างๆ เพื่อมาส่งเสริมให้เกษตรได้ประโยชน์และรายได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับนำเกษตรกรมาเป็นหุ้นส่วนของโครงการต่างๆ ไม่ใช่เป็นเพียงต้นทาง แล้วเป็นผู้ได้ประโยชน์น้อยที่สุด แต่ต้องเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุด ​

รมว.พม.ลงพื้นที่เชียงใหม่-เล็งสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ชาวดอย