กรมทางหลวงชนบท เผยข้อมูลล่าสุด สถานการณ์น้ำท่วม 14 จังหวัด รับผลกระทบจากอุทกภัยไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง เช็กที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด รวม 36 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง แบ่งเป็น

 • พระนครศรีอยุธยา
 • อ่างทอง
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • นครราชสีมา
 • ชัยภูมิ
 • สุรินทร์
 • บุรีรัมย์
 • ขอนแก่น
 • มหาสารคาม
 • นครสวรรค์
 • สุพรรณบุรี
 • จันทบุรี
 • ตราด

- น้ำท่วมสูง 14 สายทาง (14 แห่ง)

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง)

- สะพานขาด/คอสะพานขาด/ทรุดตัว/กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง)

เช็กสถานการณ์น้ำท่วม 14 จังหวัด “สัญจรผ่านไม่ได้ 21 สายทาง” อัปเดตไว้ตรงนี้

เช็กสถานการณ์น้ำท่วม 14 จังหวัด “สัญจรผ่านไม่ได้ 21 สายทาง” อัปเดตไว้ตรงนี้

 1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)
 2. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)
 3. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)
 4. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)
 5. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+700)
 6. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 2+200)
 7. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)
 8. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 12+800 ถึง 13+000)
 9. สายทาง ขก.3055 แยก ทล.229 – บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+600 ถึง 12+200)
 10. สายทาง ขก.3055 แยก ทล.229 – บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+600 ถึง 12+200

เช็กสถานการณ์น้ำท่วม 14 จังหวัด “สัญจรผ่านไม่ได้ 21 สายทาง” อัปเดตไว้ตรงนี้

11.สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

12.สายทาง มค.3062 แยก ทล.208 – บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 7+500 ถึง 8+450)

13.สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

14.สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

15.สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)

16.สายทาง สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 – แยกทางหลวงชนบท สห.5043 อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+700 ถึง 5+150)

17.สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+600 ถึง 11+650)

18.สายทาง จบ.4006 แยก ทล.3277 – บ้านตาพลาย อ.มะขาม, ขลุง จ.จันทบุรี น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+350) 

19.สายทาง จบ.1030 แยก ทล.3 – บ้านวังแซ้ม อ.เมือง, มะขาม จ.จันทบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม.ที่ 2+400 ถึง 2+500)

20.สายทาง ตร.1009 แยก ทล.3 – บ้านท่าประดู่ อ.เมือง จ.ตราด น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 5+700)

21.สายทาง ตร.4022 แยก ทล.3159 – บ้านตรอกกระสังข์ อ.เขาสมิง จ.ตราด น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 13+700 ถึง 13+800)

 

เช็กสถานการณ์น้ำท่วม 14 จังหวัด “สัญจรผ่านไม่ได้ 21 สายทาง” อัปเดตไว้ตรงนี้

 

 

ทช.ได้ติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมเร่งเข้าฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด