svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

7 คลัสเตอร์ ทั่ว จ.เชียงใหม่ ระบาดจาก “ตลาดเมืองใหม่”

14 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

จาก “คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่” ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดระบาดไป 7 คลัสเตอร์ย่อย ทั่ว จ.เชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 587 ราย

สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ 14 ต.ค. 64 ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ พบ 337 ราย สะสม 10, 564 โดยยังเฝ้าระวังและควบคุม “คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่” ที่ยังระบาดหนัก มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 587 ราย ล่าสุดพบ 7 คลัสเตอร์ย่อย ที่เชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่

 

สำหรับ “คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่” (13 ต.ค. 64) ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 587 ราย ยังคงเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาด พนักงานเข็นรถรับส่งผักหรือสินค้าทั่วตลาด พ่อค้าแม่ค้าตลาดอื่นๆ และผู้สัมผัสร่วมบ้านที่กระจายไปเกือบทุกอำเภอ

 

เฝ้าระวังพนักงานในตลาดเมืองใหม่ รวมถึงผู้ที่ไปซื้อของในตลาดเมืองใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตุลาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยด่วน และกักตัว 14 วัน

 

ตลาดเมืองใหม่ จ. เชียงใหม่

ซึ่งพบแล้ว 7 คลัสเตอร์ย่อย ที่เชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่ในแต่ละอำเภอ ได้แก่

  1. คลัสเตอร์บ้านขุนช่างเคี่ยน
  2. คลัสเตอร์หมู่ 4 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม
  3. คลัสเตอร์ สภ.สันทราย
  4. คลัสเตอร์หมู่ 1 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
  5. คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดป่าเป้า ซอยอุ่นอารีย์ ตำบลศรีภูมิ
  6. คลัสเตอร์หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
  7. คลัสเตอร์ตลาดเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง

 

ตลาดเมืองใหม่ จ. เชียงใหม่

 

จึงขอเน้นย้ำในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 185/2562 เรื่องสั่งปิดตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร ตลาด สท.เก๊า และพื้นที่ต่อเนื่อง 14 วัน โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคน ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้าและพนักงานในตลาดเมืองใหม่ ตลาดอื่น ๆ ที่ไปจับจ่ายซื้อของในตลาดเมืองใหม่มาขาย คนที่ไปจับจ่ายซื้อของในตลาดเมืองใหม่ และผู้สัมผัสในครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตุลาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยด่วน หากผลเป็นลบก็ต้องกักตัว 14 วัน นับจากวันสัมผัสครั้งสุดท้าย

 

7 คลัสเตอร์ ทั่ว จ.เชียงใหม่ ระบาดจาก “ตลาดเมืองใหม่”

logoline