บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เผยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ แอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน จากองค์การอนามัยโลกแล้ว โดยการขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีผลทันที และครอบคลุมถึงวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ถือเป็นข่าวดี ล่าสุด ทาง บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ล่าสุดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน หรือ EUL จากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO แล้ว โดยการขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีผลทันที และครอบคลุมถึงวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพสูง และผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกไม่ว่าจะผลิตจากที่ใดก็ตาม

 

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย เปิดเผยว่า แอสตร้าเซนเนก้า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ องค์การอนามัยโลกได้ให้การรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ในประเทศไทยเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน

 

 

“แอสตร้าเซนเนก้า”ปลื้ม WHO รับรองวัคซีนล็อตผลิตในไทย ย้ำ มีคุณภาพจริง!

แม้ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลในหลายประเทศ จะให้การรับรองผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทย ว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว และตามมาตรการควบคุมการเดินทาง ผู้ที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้

 

แต่การรับรองวัคซีนโดยองค์การอนามัยโลกในครั้งนี้ ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้รัฐบาลในประเทศต่างๆ ยอมรับและรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อประโยชน์ในการเดินทางที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

"วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยในทุกๆ รอบการผลิตนั้น ได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทั้งในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ผลการรับรองจากองค์การอนามัยโลกครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีที่ตอกย้ำถึงคุณภาพของวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ในฐานะศูนย์การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศใกล้เคียง ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลกอย่างองค์การอนามัยโลก" นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าว 

 

“แอสตร้าเซนเนก้า”ปลื้ม WHO รับรองวัคซีนล็อตผลิตในไทย ย้ำ มีคุณภาพจริง!

ผลการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ครั้งนี้ ถือเป็นข่าวดีที่ตอกย้ำถึงคุณภาพของวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ในฐานะศูนย์การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศใกล้เคียง ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลกอย่าง WHO

 

“แอสตร้าเซนเนก้า”ปลื้ม WHO รับรองวัคซีนล็อตผลิตในไทย ย้ำ มีคุณภาพจริง!

"เรามีความภาคภูมิใจที่บริษัทของคนไทยได้รับเลือกจากแอสตร้าเซนเนก้า ให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสามารถผลิตวัคซีนคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล สยามไบโอไซเอนซ์ยังคงทำงานร่วมกับแอสตร้าเซนเนก้าอย่างใกล้ชิด และผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สุขภาพ และความเป็นอยู่ของคนในชาติกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง" นางนวลพรรณ กล่าว