svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ลุงป้อม สั่งเร่งระบายน้ำลดผลกระทบพี่น้องชาวอีสาน

14 ตุลาคม 2564

รองนายกฯพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น พร้อมสั่งเร่งระบายน้ำลดผลกระทบพี่น้องชาวอีสาน

14 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำชี บรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้กับประชาชนให้มากที่สุด โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 และผู้เกี่ยวข้อง

ลุงป้อม สั่งเร่งระบายน้ำลดผลกระทบพี่น้องชาวอีสาน

 

ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปสถานการ์น้ำ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรี จะทำพิธีกดปุ่มกิจกรรมเพิ่มความสุขสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเติมน้ำต้นทุนแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ อ.ภูเวียง และ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.ดอนหัน และ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามลำดับ

ลุงป้อม สั่งเร่งระบายน้ำลดผลกระทบพี่น้องชาวอีสาน

รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มน้ำชี เนื่องจากลำน้ำชีมีสภาพคดเคี้ยว บางช่วงกว้าง บางช่วงแคบ ในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำมักจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ กรมชลประทานโดยนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ภายใต้หลักการ "ต้นน้ำเก็บ กลางน้ำชะลอ ปลายน้ำระบาย"

 

ประกอบด้วย การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณตอนบนในเขตจังหวัดชัยภูมิ การก่อสร้างประตูระบายน้ำหรือเขื่อนระบายน้ำในลำน้ำชี การก่อสร้างแก้มลิงหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่และแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง ลุ่มน้ำพรม-เชิญ ลุ่มน้ำเสียวใหญ่ การพัฒนาอ่างเก็บน้ำแบบอ่างฯพวง โครงการเหลียวหลัง การเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งการผันน้ำในลำน้ำชีหน้าเขื่อนยโสธร - ลำเซบาย - ลำเซบก - ลำห้วยตุงลุง หากสามารถดำเนินการโครงการต่างๆดังกล่าวได้ท้ังหมด จะช่วยลดทั้งปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้เป็นอย่างมาก

ลุงป้อม สั่งเร่งระบายน้ำลดผลกระทบพี่น้องชาวอีสาน

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ที่ยังมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้อีก จากฝนตกหนักอยู่ในขณะนี้ เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ รวมทั้งวางแผนเก็บน้ำสำรองไว้ในทุกแหล่งน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและใต้ดินไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าด้วย โดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พิจารณากำหนดแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตลอดทั้งลำน้ำชีด้วย

ลุงป้อม สั่งเร่งระบายน้ำลดผลกระทบพี่น้องชาวอีสาน

ที่สำคัญได้มอบให้อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ที่มีจังหวัดขอนแก่น และ สทนช. เป็นเจ้าภาพหลัก จัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น ก่อนนำเสนอผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำชี และให้ สทนช. รวบรวมเสนอคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อพิจารณาต่อไป สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ย้ำทุกภารกิจด้านน้ำต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในทุกระดับ เป็นการต่อยอดขยายผลการแก้ไขปัญหาด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืน