ที่ตลาดรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย นางทิพวัลย์ เทพธัญญะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการซุ่มตรวจสอบอาหารเจ ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในอาหาร

ตามโครงการ จัดงาน สืบสานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี พ.ศ. 2564 งานสุขาภิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำแผนการตรวจเฝ้าระวังให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ในแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบอาหารเจ  สถานที่จำหน่ายอาหารเจ ได้แก่ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า (ซุปเปอร์มาเก็ต) ร้านอาหาร ตามโครงการจัดงานสืบสานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 เพื่อให้อาหารเจมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปลอมปนของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนการปนเปื้อนเชื้อโรค ที่อาจก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อได้

นายกนครรังสิตเพิ่มความมั่นใจ ตรวจอาหารเจที่ตลาดรังสิตไม่พบสิ่งปนเปื้อน นายกนครรังสิตเพิ่มความมั่นใจ ตรวจอาหารเจที่ตลาดรังสิตไม่พบสิ่งปนเปื้อน นายกนครรังสิตเพิ่มความมั่นใจ ตรวจอาหารเจที่ตลาดรังสิตไม่พบสิ่งปนเปื้อน

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า วันนี้ทางเทศบาลนครรังสิตได้ลงพื้นที่ที่ตลาดรังสิตเพื่อสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เนื่องด้วยช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจ ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกัน และช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของนครรังสิต ให้กลับมาโดยเร็ว เรามาร่วมกันช่วยกันเปลี่ยนแปลงนครรังสิต

ด้าน นส. กนกอร ศรีจันทร์ แม่ค้าขายก๋วยเตี่ยว กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดี เพราะที่จริงทางตลาดก็เข้มงวดเรื่อความสะอาดแม่ค้าทุกคนก็ต่างก็ปรุงอาหาตามหลักอนามัยอยู่แล้ว ยิ่งมีหน่วยราชการมาตรวจ ก็ยิ่งสร่างความมั่นใจให้การลูกค้าได้ในระยะยาว

นายกนครรังสิตเพิ่มความมั่นใจ ตรวจอาหารเจที่ตลาดรังสิตไม่พบสิ่งปนเปื้อน นายกนครรังสิตเพิ่มความมั่นใจ ตรวจอาหารเจที่ตลาดรังสิตไม่พบสิ่งปนเปื้อน นายกนครรังสิตเพิ่มความมั่นใจ ตรวจอาหารเจที่ตลาดรังสิตไม่พบสิ่งปนเปื้อน นายกนครรังสิตเพิ่มความมั่นใจ ตรวจอาหารเจที่ตลาดรังสิตไม่พบสิ่งปนเปื้อน