svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

สภาวัฒนธรรมศรีสะเกษเตรียมพร้อมรับนโยบายเปิดประเทศ

14 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสวนาหาวัฒนธรรม - ประเพณีเด่นใน 22 อำเภอ ตามรอยฮีต 12 เดือนของจังหวัด ของชน 4 เผ่าไทย พร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างแดนสู่จังหวัด

14 ตุลาคม 2564 ที่ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรม โดย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาฯ ได้เชิญเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้ง นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ, ดร.เชิดศักดิ์ สายถวิล อ.ภาควิชาศิลปศาสตร์ ม.วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ประธานชมรมรักษ์ถิ่นศรีสะเกษ, ผู้แทนสภาวัฒนธรรมอำเภอ, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด, ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ และประธานชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในการประชุมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “จุดเด่นของเมืองศรีสะเกษ” เพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในด้านอื่นๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังจากที่ พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ได้แถลงข่าวในการกำหนดที่จะเปิดประเทศ และ ศคบ.ก็ได้พิจารณาในการผ่อนปรนลดพื้นที่สีแดง อนุญาตให้หลายกิจการสามารถเปิดดำเนินการตามธุรกิจ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้แล้วในระยะนี้ นับเป็นการเริ่มต้นการส่งสัญญาณที่ดีต่อจังหวัดศรีสะเกษ ด้วย โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว เชิงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของชน 4 เผ่าไทศรีสะเกษ


 

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ นี้ เรามีศูนย์คุณธรรม และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรามีวัดจำนวนมาก ใน 22 อำเภอ ซึ่งมีเกจิอาจารย์ที่มี่ชื่อเสียง เป็นที่เคารพ เลื่อมใสของผู้ที่ชื่นชอบ นิยมในวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ไสยเวทย์ต่าง ๆ สิ่งของวัตถุมงคล ทั้งเมตตา มหานิยม อย่างเช่น หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท วัดสระกำแพงใหญ่, หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์, หลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา หรือ หลวงปู่แสน วัดภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ เป็นต้น มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่สามารถนำพานักท่องเที่ยว ไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี หรือ ทั้ง 12 เดือน กับวัฒนธรรม ประเพณี ฮีต 12 ของจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเช่น เดือน มีนาคม เที่ยวงานดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณี 4 เผ่าไทศรีสะเกษ, เดือน กรกฎาคม เที่ยวชมสวนผลไม้ ชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ หรือ เดือนธันวาคม เที่ยวงานปีใหม่ 4 เผ่าไทศรีสะเกษ และช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ใกล้วันออกพรรษา ก็อาจจะเปิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ 

สภาวัฒนธรรมศรีสะเกษเตรียมพร้อมรับนโยบายเปิดประเทศ

สภาวัฒนธรรมศรีสะเกษเตรียมพร้อมรับนโยบายเปิดประเทศ


 

ก็เป็นโอกาสของคนศรีสะเกษ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้จังหวัดศรีสะเกษ เราหยุดชะงักในภาคเศรษฐกิจ ในภาคธุรกิจ อะไรต่างๆ มากมาย ถ้ามีการเปิดประเทศ เปิดให้มีการไปมา หาสู่กันได้ ในการท่องเที่ยว ก็จะเกิดการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างนี้ ทำให้ในแต่ละจังหวัดมีการเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจดี สังคม วัฒนธรรม ก็จะดีตามไปด้วย 
ก็ต้องขอขอบคุณทางคณะรัฐบาล ที่จะสามารถเปิดประเทศได้เร็วขึ้น ซึ่งในนามของสภาวัฒนธรรมเอง ก็จะได้กระตุ้นให้สภาวัฒนธรรมอำเภอ ส่งข่าวไปในแต่ละตำบล ที่มีวัฒนธรรมที่เด่น ๆ อะไรบ้าง ดึงขึ้นมานำเสนอต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งสภาวัฒนธรรมเองได้มี ถนนตลาดวัฒนธรรม ทุกวันเสาร์ ในอำเภอเมืองศรีสะเกษ ซึ่งก็จะสามารเปิดได้แล้ว ก็จะนำมาซึ่งการมีรายได้เกิดขึ้นของพ่อค้า - แม่ค้า ในเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพที่ยั่งยืน มั่นคงได้ต่อไป

โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ 

 

logoline