รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายต่าง ๆ ในเขตตัวเมืองจันทบุรี 14 ต.ค.64 ถนนบางสายมีน้ำท่วมขังรอการระบาย รถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้

14 ตุลาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก " จันทบุรี " โพสต์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายต่าง ๆ ในเขตตัวเมืองจันทบุรี ดังนี้

 • ถนนสายพระยาตรัง น้ำลด มีท่วมขังบริเวณตลาดเจริญสุข รอระบาย
 • ถนนตากสินตัดใหม่ น้ำลดสัญจรไปมาได้
 • ถนนสายท่าแฉลบ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนบุญสม น้ำลด ยังมีท่วมที่ต่ำถนนบริเวณหน้าไฟฟ้า สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาที่ 2 ระดับน้ำ 30 ซม. ประมาณ 200 เมตร รถสัญจรไปมาได้ รถจักรยานยนต์ยังคงควรหลีกเลี่ยง

สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายต่าง ๆ ในเขตตัวเมืองจันทบุรี

 • ถนนเส้นโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ท่วมขังประมาณ 10-20 ซม ระยะทางประมาณ 300 เมตร รอระบาย
 • ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไป อู่ต่อเรือ จากสะพานวัดศาลหินถึงแยก ไฟแดงบิ้กซี น้ำลดเป็นปกติ
 • ถนนสายท่าแฉลบ น้ำลดปกติ
 • ถนนญาณวิโรจน์แยกโรงแรมอิสเทิน หน้าศูนย์อัญมณี ไปตลอดสาย น้ำลดปกติ
 • ถนนบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี น้ำลดปกติ

สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายต่าง ๆ ในเขตตัวเมืองจันทบุรี

 • ถนนเลียบสวนสาธารณะ หอกระต่าย น้ำลดปกติ
 • ถนนเนิน FM ชุมชนย่อย น้ำยังมีปริมาณมาก รถสัญจรไม่ได้
 • ถนนจากหน้าโรงฆ่าสัตว์ ไปยัง หมู่บ้านมั่นคง ยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30 ซม. ภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมประมาณ 15 ซม.
 • หมู่บ้านนาฏศิลป์ ตั้งแต่สะพานลงไปหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมขัง เต็มพื้นที่ ระดับน้ำในคลองน้ำใสบริเวณสะพานนาฏศิลป์ยังล้นตลิ่งทั้งสองฝั่ง
 • น้ำในคลองน้ำใสทุกช่วงไหลระบายได้ดี

สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายต่าง ๆ ในเขตตัวเมืองจันทบุรี

สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายต่าง ๆ ในเขตตัวเมืองจันทบุรี

 

โดยสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี ที่สะพานวัดจันทนาราม เมื่อเวลา 05.00 น.ระดับน้ำ 3.10 ม.จุดวิกฤติ 3.45 ม.ต่ำกว่าจุดวิกฤติ 0.35 ม.