อังกฤษส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth เทียบท่าเรือหลายแห่งในเอเชียแปซิฟิก เพือยืนยันว่านี่คือน่านน้ำสากลที่ทุกประเทศใช้ร่วมกันได้ ไปดูความยิ่งใหญ่ของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้กัน

เรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษร่วมวงทะเลจีนใต้ (คลิป)

เรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษร่วมวงทะเลจีนใต้ (คลิป)

 

เรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษร่วมวงทะเลจีนใต้ (คลิป)

เรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษร่วมวงทะเลจีนใต้ (คลิป)

 

เรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษร่วมวงทะเลจีนใต้ (คลิป)