นายกสมาคมวิศวกร เผยเหตุอาคาร 6 ชั้นถล่มระหว่างรื้อ ต้องควบคุม รื้อจากบนลงล่าง มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายสูงสุด

13 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุอาคารเก่าสูง 6 ชั้น ย่านประชาชื่น ถล่มลงมา ระหว่างการรื้อถอน จนเป็นสาเหตุให้ทับคนงานได้รับบาดเจ็บ เมื่อวานนี้ว่า  การรื้อถอนอาคารเก่าหลายแห่งเป็นงานที่อันตรายอย่างยิ่ง เพราะหากรื้อถอนไม่ถูกวิธีหรือไม่ตรงตามขั้นตอนแล้วก็อาจทำให้อาคารถล่มลงมาได้ ตามที่ปรากฎเป็นข่าวอยู่เนืองๆ

นายกสมาคมวิศวกร เผยเหตุอาคาร 6 ชั้นถล่มระหว่างรื้อ

นายกสมาคมวิศวกร เผยเหตุอาคาร 6 ชั้นถล่มระหว่างรื้อ

สำหรับสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้อาคาร 6 ชั้นที่ประชาชื่นถล่มนั้น คงต้องรอผลการวิเคราะห์และการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 

อย่างไรก็ตามงานรื้อถอนอาคารเป็นงานที่อันตรายและมีความเสี่ยงสูง ในแง่วิศวกรรมนั้น งานรื้อถอนจัดว่าเป็นงานวิศวกรรมควบคุมที่ต้องมีลำดับขั้นตอนในรื้ออาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

นายกสมาคมวิศวกร เผยเหตุอาคาร 6 ชั้นถล่มระหว่างรื้อ